Gaz łupkowy

Gaz łupkowy, znany też jako gaz z łupków, jest gazem ziemnym, występującym w skałach macierzystych. Pierwsze próby jego wydobycia miały miejsce niedawno, dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku. Jeszcze dłużej trzeba było czekać na przemysłową technologię wydobycia gazu łupkowego. Do jej opracowania doszło dopiero w latach 80. dwudziestego wieku. Ostatnie dziesięciolecie minionego stulecia to z kolei okres, w którym rozpoczęto wydobycie gazu łupkowego na rzeczywiście dużą skalę. Dziś wydobywa się go przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, choć spore zasoby gazu z łupków maja się znajdować również w Kanadzie, Australii, a także w Azji i Europie.

Druga dekada dwudziestego pierwszego wieku to czas, w którym o gazie łupkowym głośno zrobiło się również w Polsce. Jego wydobycie zainaugurowano 21 lipca 2013 roku (odwiert Łebień LE-2H w okolicach Lęborka). W ramach testu produkcyjnego gaz łupkowy jest tam wydobywany w ilości około 8 tysięcy metrów sześciennych na 24 godziny. Zgodnie z wydanym w roku 2012 raportem Państwowego Instytutu Geologicznego polskie złoża gazu łupkowego mogą liczyć od 346 do nawet 768 miliardów metrów sześciennych gazu. Problemem jest to, że szacowana cena wydobycia gazu łupkowego w Polsce jest dość wysoka, co stawia pod znakiem zapytania zasadność jego poszukiwań.

Opłacalność wydobycia gazu z łupków jest przedmiotem wielu dyskusji. Uwagę zwraca się nie tylko na wysokie ceny gazu ziemnego w ostatnich latach, ale również na to, że wydobycie gazu łupkowego jest znacznie bardziej kosztowne niż to z szybów konwencjonalnych. Gaz łupkowy to jednak także możliwość uniezależnienia się od dostaw gazu ziemnego z zagranicy i krok do przodu na drodze do zapewnienia państwu bezpieczeństwa energetycznego.

gaz łupkowy

Więcej o:

gaz łupkowy