FSB

Federalna Służba Bezpieczeństwa powstała 3 kwietnia 1995 roku w Rosji. Ma siedzibę w Moskwie, przy placu Łubiańskim 1/3. FSB jest organem wykonawczym, który realizuje politykę bezpieczeństwa narodowego w Federacji Rosyjskiej.

FSB powstała z przekształcenia Służby Kontrwywiadowczej na mocy ustaw z 3 kwietnia 1995 roku. Federalna Służba Kontrwywiadowcza działała w latach 1993–1995. Ustawa uregulowała status FSB, powołała komórki naczelne oraz wykonawcze, doprowadziła do synchronizacji między FBS a siłami zbrojnymi. Ponadto na mocy ustawy FSB ma prawo do wykorzystywania broni palnej oraz ograniczania wolności osób bez nakazu sądowego.

FBS jest zobowiązane do nieustannego monitorowania informacji na temat bezpieczeństwa w kraju i przekazywania ich prezydentowi. Do kompetencji FSB należy również: zwalczanie terroryzmu, obrona i ochrona granic Rosji, ochrona wód zewnętrznych i morza terytorialnego. Zajmuje się bezpieczeństwem informacji, zapobiega przechowywaniu danych i informacji na temat Rosji w innych krajach. Dba o suwerenność i jedność kraju.

22 czerwca 1995 roku powstał dekret w sprawie Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który dodatkowo reguluje jej działalność. Organizacja ma prawo podsłuchiwać każdego, bez ograniczeń i obaw o jakiekolwiek sankcje. Od 1996 roku w organizacji formalnie powstał wywiad telekomunikacyjny. W 2010 roku wydano ustawę, która zezwala FSB na zatrzymywanie i przesłuchiwanie obywateli, pod pretekstem podejrzenia o prowadzenie nielegalnej polityki.

W struktury FSB wchodzi pięć departamentów: kontrwywiadu, analiz, antyterrorystyczny, zarządzania oraz wsparcia operacyjnego. Jest też siedem zarządów: kontrwywiadu, analiz i przestępstw, śledczy, operacyjny, środków operacyjnych, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego. W FSB działa również Centrum Specjalnego Przeznaczenia, które składa się z dwóch zarządów, i Akademia FSB.

FSB

Więcej o:

FSB

 • Czy rosyjskie FSB odpowiada za zamachy?

  Czy rosyjskie FSB odpowiada za zamachy? Za zamachami bombowymi w Rosji stoi FSB - dowodzą były podpułkownik Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Litwinienko i historyk Jurij Felsztyński Litwinienko, który siedem lat przepracował w centrali FSB na Łubiance, i Felsztyński zapewniają w książce

 • Putin szuka winnych. Szefowie rosyjskiego wywiadu FSB w areszcie domowym

  stanowiska w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, które są odpowiedzialne m.in. za dostarczanie analiz i raportów.  Fałszywe informacje o Ukrainie Siergiej Biesieda, który jest kierownikiem Departamentu Informacji Operacyjnej Piątej Służby w FSB, zgodnie z informacjami The Times miał zostać umieszczony w

 • Asus: płyty obsługujące FSB 1600 MHz

  Lista zawiera płyty główne, które będą kompatybilne z procesorami Intela pracującymi z FSB 1600 MHz (zawiera ona również oznaczenia odpowiedniego BIOS-u). Znalazły się na niej modele z serii Gaming, P5E oraz P5K, które zbudowane zostały w oparciu o chipsety Intel G33, P35 i X38. Póki co, producent

 • Jak FSB uratowała polskie Migi-29

  Federalna Służba Bezpieczeństwa zapobiegła transakcji i przejęła towar. Według FSB, oferowane jako nowe części pochodziły z lat dziewięćdziesiątych a gwarancja na nie już dawno wygasła. Części do myśliwców miały podrobioną dokumentację techniczną. Za przeterminowane urządzenia polska firma Polit-Elektronik