FSB

Federalna Służba Bezpieczeństwa powstała 3 kwietnia 1995 roku w Rosji. Ma siedzibę w Moskwie, przy placu Łubiańskim 1/3. FSB jest organem wykonawczym, który realizuje politykę bezpieczeństwa narodowego w Federacji Rosyjskiej.

FSB powstała z przekształcenia Służby Kontrwywiadowczej na mocy ustaw z 3 kwietnia 1995 roku. Federalna Służba Kontrwywiadowcza działała w latach 1993–1995. Ustawa uregulowała status FSB, powołała komórki naczelne oraz wykonawcze, doprowadziła do synchronizacji między FBS a siłami zbrojnymi. Ponadto na mocy ustawy FSB ma prawo do wykorzystywania broni palnej oraz ograniczania wolności osób bez nakazu sądowego.

FBS jest zobowiązane do nieustannego monitorowania informacji na temat bezpieczeństwa w kraju i przekazywania ich prezydentowi. Do kompetencji FSB należy również: zwalczanie terroryzmu, obrona i ochrona granic Rosji, ochrona wód zewnętrznych i morza terytorialnego. Zajmuje się bezpieczeństwem informacji, zapobiega przechowywaniu danych i informacji na temat Rosji w innych krajach. Dba o suwerenność i jedność kraju.

22 czerwca 1995 roku powstał dekret w sprawie Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który dodatkowo reguluje jej działalność. Organizacja ma prawo podsłuchiwać każdego, bez ograniczeń i obaw o jakiekolwiek sankcje. Od 1996 roku w organizacji formalnie powstał wywiad telekomunikacyjny. W 2010 roku wydano ustawę, która zezwala FSB na zatrzymywanie i przesłuchiwanie obywateli, pod pretekstem podejrzenia o prowadzenie nielegalnej polityki.

W struktury FSB wchodzi pięć departamentów: kontrwywiadu, analiz, antyterrorystyczny, zarządzania oraz wsparcia operacyjnego. Jest też siedem zarządów: kontrwywiadu, analiz i przestępstw, śledczy, operacyjny, środków operacyjnych, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego. W FSB działa również Centrum Specjalnego Przeznaczenia, które składa się z dwóch zarządów, i Akademia FSB.

fsb

Więcej o:

fsb