Feminizm

Feminizm to ruch społeczno–polityczny, którego celem jest dążenie do równouprawnienia kobiet. Początki ruchu sięgają Rewolucji Francuskiej, czyli 1789 roku, jednak sama nazwa użyta została znacznie później, bo w 1985 roku.

Feminizm rozwijał się stopniowo, znacznie przybierając na sile w XIX wieku. Przez wiele lat stanowisko w sprawach państwa mogli wyrażać jedynie mężczyźni, co nie podobało się wielu kobietom. Żądały zmian, prawa do wyrażania własnych opinii. Ich sprzeciw budziło także sprowadzanie pań do roli gospodyń domowych uzależnionych od portfeli mężów. Z czasem feministki doprowadziły do tego, że większość państw Europy Zachodniej zmieniło prawo – odtąd kobiety mogły głosować. Zakaz udziału kobiet w działalności politycznej także został zniesiony. Jednak w krajach, w których rządy sprawują partie konserwatywne, płeć piękna w polityce nadal pozostaje mniejszością.

Feminizm przybrał na sile w latach 60. Wówczas amerykańskie przedstawicielki ruchu domagały się faktycznego zrównania praw wyborczych, legalizacji aborcji, możliwości dysponowania majątkiem małżeńskim, zrównania płacy w przypadku wykonywania tego samego zawodu, a także zagwarantowania prawa uczestniczenia w życiu publicznym. W 1979 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła konwencję dotyczącą likwidacji wszystkich form dyskryminacji kobiet. Polska ratyfikowała ustawę w 1980 roku. Podobne akty prawne opracowała również Rada Europy.

W obronie praw polskich kobiet działa kilka organizacji, m.in.: Pro Femina, Demokratyczna Unia Kobiet, Ruch na rzecz Obrony Kobiet, Polskie Stowarzyszenie Feministyczne. Znaną, aktywną feministką jest Kazimiera Szczuka – historyk literatury i krytyk literacki. Ponadto dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Ewa Graczyk, Agnieszka Graff – pisarka, tłumaczka, publicystka i wiele innych kobiet. Wśród historycznych nazwisk warto wymienić Marię Konopnicką, Zofię Nałkowską, Różę Melcerową oraz Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. Wszystkie feministki działały w tzw. czwartej fali ruchu w Polsce, czyli w latach 1900-1918. W roku 1989 rozpoczęła się siódma fala feminizmu i trwa ona do dziś.

feminizm

Więcej o:

feminizm