Faktoid: CKE podała niepełne wyniki matur

Faktoid: CKE podała niepełne wyniki matur - Podane przez CKE wyniki nie są jednak ostateczne - Faktoid

Faktoid.

Podane przez CKE wyniki nie są jednak ostateczne