Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego. Jego siedziba od 1995 roku znajduje się w Strasburgu. Zastąpił on Europejską Komisję Praw Człowieka oraz Trybunał Praw Człowieka i stał się organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oznacza to, że kompetencje Trybunału określa ta konwencja. Decyduje on w sprawach związanych z obywatelami 47 państw członkowskich Rady Europy.

Europejski Trybunał Praw Człowieka działa w sześciu formach organizacyjnych. Należy do nich Wielka Izba Trybunału, w której skład wchodzi 17 sędziów rozpatrujących odwołania od orzeczeń oraz skargi, które przekazuje izba Trybunału. Kolejnym organem jest Zgromadzenie Plenarne Trybunału, które stanowią wszyscy sędziowie. Zgromadzenie Plenarne zajmuje się wyłącznie rozpatrywaniem spraw administracyjnych. O tym, czy Wielka Izba Trybunału ma zająć się rozpatrzeniem danego orzeczenia, decyduje Panel Wielkiej Izby, w którego skład wchodzi 5 sędziów. Trybunał rozpatruje skargi w składzie 7 sędziów. Należą oni do Izby Trybunału. W skład Trybunału wchodzi także Komitet Trybunału, który stanowi 3 sędziów. Urzędem podlegającym Europejskiemu Trybunałowi jest sędzia, który może zasiadać jednoosobowo. Zajmuje się on wówczas badaniem dopuszczalności złożonych skarg. Nie może jednak pochodzić z państwa, przeciw któremu dana skarga została złożona.

Liczba sędziów Trybunału równa jest liczbie państw, które podlegają temu organowi. Jest ich zatem 47. Kompetencje sędziego określone są w art.. 21 ust. 1 Konwencji. Według niego sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Kadencja sędziów Trybunału trwa 9 lat. Nie ma jednak możliwości ponownego wyboru. Sędzia Trybunału nie może mieć więcej niż 70 lat, a więc z dniem ukończenia tego wieku automatycznie kończy się jego kadencja. Polskimi sędziami Trybunału byli: Jerzy Makarczyk, Lech Garlicki oraz Krzysztof Wojtyczek.

europejski trybunał praw człowieka

Więcej o:

europejski trybunał praw człowieka

Wypowiedzi na forum o:

europejski trybunał praw człowieka

 • do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Najlepiej zgłosić to do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka bo to tak nie może być , trzeba będzie napisać taki wniosek w końcu ,

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka...

  juzniewqrwionylektor napisała: > takim gównem. Przyjechał wóz asenizacyjny i zabrał wszystko. Tobie się udało? > Ukryłeś się czy wyskoczyłeś podczas transportu? Nu, tak! Ale to jest bezprecedensowa dyskryminacja Januszka. Januszek ma von der "höchsten Stelle" zapewnioną Narrenfreiheit. Ja bym radził

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosi dziś ...

  Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosi dziś o godz. 11 wyrok, czy Rosja prowadząc śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Skargę na rosyjski wymiar sprawiedliwości złożyło 15 krewnych ofiar sowieckiego NKWD z 1940 roku. -- Ulubione:

 • Re: A co na to Europejski Trybunał Praw Człowieka

  aa.6 napisał: > Nie wiem jak Wy ale ja liczę że Europejski Trybunał Praw Człowieka zasądzi dla > mnie wysokie odszkodowanie :) Niedopuszczalne jest abym jako wolny, niekarany o > bywatel nie mógł brać udziału w imprezie masowej tylko i wyłącznie ze względu n > a miejsce mojego zameldowania.

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka: Krzyże mogą...

  ...Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dziś, że krzyże mogą wisieć na ścianach szkół publicznych... I to jest cała wiadomość? Nic więcej w tej sprawie ETPC nie miał do powiedzenia? Nie odniósł się do swego poprzedniego wyroku? "Gazeta" zostawia to bez komentarza? Ludzi rozumnych i dobrych

 • Re: Europejski Trybunał Praw Człowieka przeciw AC

  Wszystko OK, z małą poprawką, że to nie ETPCz tylko ETS. Europejski Trybunał Praw Człowieka ( instytucja nie unijna, w Strassburgu ma siedzibę ); Europejski Trybunał Sprawiedliwości ( instytucja UE, z siedzibą w Luxemburgu ). Orzeczenie o którym mówisz wydał ETS. -- Wywal "Wlkp." z nazwy stolicy

 • Re: A co na to Europejski Trybunał Praw Człowieka

  Jeśli jedynym kryterium niewpuszczania na mecz będzie miejsce zamieszkania to w Polsce sąd może mu skoczyć ale Europejski Trybunał Praw Człowieka może mieć swoje zdanie na ten temat.

 • A co na to Europejski Trybunał Praw Człowieka?

  Nie wiem jak Wy ale ja liczę że Europejski Trybunał Praw Człowieka zasądzi dla mnie wysokie odszkodowanie :) Niedopuszczalne jest abym jako wolny, niekarany obywatel nie mógł brać udziału w imprezie masowej tylko i wyłącznie ze względu na miejsce mojego zameldowania.

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka o Kaczyńskim

  Europejski Trybunał Praw Człowieka zmiażdżył Kaczyńskiego JEDNOGŁOŚNIE kecawo !!! Wszyscy sędziowie Trybunału uznali, że Kaczyński złamał prawo zakazując Parady Równości w Warszawie w 2005 r., kiedy ten był prezydentem tego miasta. Czy homofobów nie powinno karać się surowo, by ograniczyć te

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka -agent Kremla?

  Europejski Trybunał Praw Człowieka skazał Rosję na zapłacenie w sumie ok. 3 mln euro. Suma duperelna, a poza tym nawet jeśli zostanie zapłacona, to pozostanie w kraju. (Nawiasem mówiąc, strasznie się rozbisurmanili ci Ruscy i nie boją się oskarżać swoich władz poza granicami) Najciekawsze jednak