Diecezja kielecka

Diecezja kielecka to jedna z czterech diecezji w metropolii krakowskiej w Polsce. Należy do diecezji obrządku łacińskiego.

Średniowiecze

Przed rozbiorami obszar dzisiejszej diecezji kieleckiej należał do archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji krakowskiej. W średniowieczu znajdowały się tutaj tzw. prepozytury: wiślicka, kielecka oraz archidiakonat kurzelowski. Od zachodu prepozytura kielecka graniczyła z archidiecezją gnieźnieńską, od południa z wiślicką, od północy z archidiakonatem radomskim, od wschodu z lubelskim, sandomierskim oraz zawichojskim.

Rozbiory

Po rozbiorach, ze względu na częste zmiany granic, dokonywano ustawicznych reorganizacji terytorialnych Kościoła katolickiego w rejonie kieleckim. Na przełomie XVIII i XIX w. w zaborze austriackim zdecydowano o dostosowaniu organizacji kościelnej do nowych granic. Wówczas zniesiono diecezję tarnowską i utworzono biskupstwo w Kielcach. 13 czerwca 1805 r. papież Pius VII powołał diecezję kielecką. Biskupstwo wydzielono z archidiecezji krakowskiej, gnieźnieńskiej i chełmskiej.

30 czerwca 1818 r. biskupstwo kieleckie zostało zniesione (nie pokrywało się z nowymi granicami Królestwa Polskiego), po powstaniu listopadowym władze rosyjskie mianowały osobnego administratora dla Kielc, otrzymał on (ks. A. Paszkowicz) jurysdykcję kościelną.

Po odzyskaniu niepodległości

W 20-leciu międzywojennym dokonywano zmian w dekanatach należących do diecezji kieleckiej. W czasach PRL-u zmiany były już nieznaczne. Na początku lat 90. Jan Paweł II dokonał reorganizacji diecezji w Polsce. Diecezja kielecka utraciła wówczas sporo dekanatów (obecnie ma 28).

diecezja kielecka

Więcej o:

diecezja kielecka

 • Abp Głódź wzywa do chrześcijańskiego radykalizmu

  Arcybiskup porównał w kazaniu ów radykalizm chrześcijański z postawą Jezusa, przepędzającego przekupniów ze świątyni. Mówiąc o skutkach peregrynacji kopii jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej metropolita warszawsko-praski podkreślił jego rolę w umacnianiu rodziny, czyli kościoła domowego. To umacnianie

 • Nowy biskup w Kielcach

  Ksiądz doktor Kazimierz Gurda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Ma 51 lat, pochodzi z parafii Książnice Wielkie w powiecie proszowickim. W 1998 r. obronił doktorat z patrologii w Instytucie

 • Kościół pomoże ofiarom kryzysu

  formę pomocy ma też wprowadzić biskup radomski Zygmunt Zimowski. Od kilku dni w tej diecezji trwają prace nad powołaniem systemu wsparcia dla tych, którzy ucierpieli na skutek kryzysu. Z kolei w diecezji kieleckiej działa fundusz aktywizacji bezrobotnych uruchomiony ze środków lokalnego Caritasu. Kuria

 • Halina Olendzka - kandydatka do parlamentu [WYBORY 2015]

  wojewódzkich: w Płocku i w Kielcach. W latach 1981-2001 kierowała poradnią dziecięcą ZOZ w Kielcach i SZOZ w Bielinach. Była kierownikiem Rodzinnej Poradniu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień "Caritas" Diecezji Kieleckiej. Samorządowiec: radna powiatu kieleckiego (1998-2002), radna miasta Kielce (2002-2005). W

 • Biskup Ryczan: Blida a nienarodzone dzieci

  Tłumy kielczan świętowały w sobotę 217. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w kieleckiej katedrze, które odprawił biskup Kazimierz Ryczan, ordynariusz diecezji kieleckiej. Biskup nawiązując m.in. do Ślubów Jana Kazimierza i treści majowej Konstytucji