CB¦

Więcej o:

CB¦

 • Kaczmarek: CB¦ nie jest od drobiazgów

  . Bo pomiędzy tym, co widzę, a możliwo¶ciami mog± być różnice. Potrzebuję czasu, by poznać stan rzeczy. Centralne Biuro ¦ledcze powinno być podporz±dkowane i silniej nadzorowane przez prokuraturę? - CB¦ powinno się zajmować najpoważniejszymi przestępstwami, a wielokrotnie prokuratorzy, korzystaj±c

 • CB¦ organizowało przestępcy intymne spotkania?

  funkcjonariusz CB¦, bezpo¶redni współpracownik dwóch oskarżonych w sprawie Andrzeja Sz., który siedz±c w 2002 roku w więzieniu, postanowił przystać na współpracę z policj±. Dzięki temu udało się rozbić kilkudziesięcioosobowy gang. Sz. twierdzi, że w zamian za jego zeznania policjanci zabierali go z więzienia i w

 • My¶liwi przyłapali agentów CB¦ na kłusownictwie

  Funkcjonariusz CB¦ zastrzelił bażanta ze służbowej broni? My¶liwi twierdz±, że agent zastrzelił bażanta na ich terenie łowieckim. O sprawie jako pierwsza poinformowała ''Polityka''. Członek lokalnego koła łowieckiego dokarmiał bażanty kiedy usłyszał strzał, gdy podniósł głowę znad pa¶nika zobaczył

 • M±ż Aleksandry Jakubowskiej zatrzymany przez CB¦

  Prokuratura odmawia komentarzy. Dzi¶ zdecyduje, czy wyst±pi o areszt. Wiadomo tylko, że zatrzymania s± zwi±zane ze ¶ledztwem prowadzonym przez opolski oddział CB¦ i tutejsz± prokuraturę okręgow±. - W¶ród nich jest Maciej J. - potwierdził Zbigniew Matwiej, oficer prasowy CB¦. Nieoficjalnie

 • Nowi szefowie CB¦ w Poznaniu, Łodzi i Olsztynie

  Łódzkiemu CB¦ będzie teraz szefował podinsp. Sławomir ¦wiatłowski, który do tej pory był szefem II wydziału łódzkiego CB¦. W Olsztynie Biurem będzie kierował dotychczasowy naczelnik IV wydziału tej formacji w Elbl±gu Waldemar Kurz±tkowski. Poznańskim CB¦ będzie zarz±dzał dotychczasowy szef

 • CB¦: "Gazeta Wyborcza" to grupa przestępcza?

  W ¶rodę po południu dwóch smutnych panów zjawiło się u Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Zwi±zku Banków Polskich. Wygl±dali na zażenowanych: - Jeste¶my z gdańskiego CB¦. Przychodzimy na zlecenie tamtejszej prokuratury. Mamy kilka pytań. Wyja¶nili, że chodzi o domniemane pomówienie SKOK-ów

 • CB¦ zatrzymało urzędników Ministerstwa Finansów

  z CB¦ i prokuratur±. Wskazała inne osoby bior±ce łapówki. Korupcyjne ¶ledztwo zaczęło się w styczniu 2006 r. Nieoficjalnie wiemy, że wskazanym przez Elżbietę Z. urzędnikom założono podsłuchy. We wtorek zatrzymano Sławomira M., głównego specjalistę i b. dyrektora departamentu podatków bezpo¶rednich

 • CB¦ rozbiło narkotykowy gang kiboli z Bełchatowa

  Zatrzymani maj± od 18 do 31 lat. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmuj±cej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilo¶ci ¶rodków odurzaj±cych; pięć osób aresztowano - informuje rzeczniczka łódzkiej policji podinsp. Joanna K±cka. Dot±d w ¶ledztwie prowadzonym przez CB¦

 • CB¦ zatrzymał urzędników z gnieĽnieńskiego starostwa

  Nieuczciwi urzędnicy to nie pierwsze osoby zatrzymane w tzw. aferze samochodowej. W ramach ¶ledztwa wcze¶niej zatrzymano m.in. importerów aut i wła¶cicieli autokomisów z Gniezna. Teraz CB¦ uj±ł trzech pracowników wydziału komunikacji starostwa powiatowego w GnieĽnie. Policjanci znaleĽli dowody

 • CB¦ lepsze od Biura Ochrony Rz±du

  Rz±du, Straży Granicznej, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Biura ¦ledczego. Drużyny walczyły między sob± o puchar Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz. W finale turnieju spotkały się reprezentacje CB¦ i BOR. Po zaciętej walce wynik końcowy wyniósł 5 - 1 dla funkcjonariuszy Centralnego