białaczka u dzieci

Więcej o:

białaczka u dzieci

  • "Zdrowotny" pozew przeciwko IBM-owi

    i dzieci. W niektórych przypadkach dane przerażają: w pobliskim miasteczku Town of Union w latach 1993-1994 zanotowano 7 nowych przypadków białaczki u dzieci. W mieście tej wielkości statystycznie powinno zachorować 1 dziecko. Badania potwierdzają oskarżenia mieszkańców, jednak należy pamiętać, że w

  • Przełom w badaniach: udało się wyciszyć chromosom wywołujący zespół Downa

    , który powoduje produkcję białek związanych z innymi wadami genetycznymi, które często towarzyszą zespołowi Downa, jak np. kłopoty ze słuchem i większe prawdopodobieństwo białaczki u dzieci, czy choroba Alzheimera. - Mamy nadzieję, że w dłuższym okresie uda się zastosować terapię genową w leczeniu niektórych