bezrobocie

Więcej o:

bezrobocie

 • Bezrobocie spada

  Spodziewamy się spadku bezrobocia z miesiąca na miesiąc. Szacujemy, że we wrześniu tego roku bezrobocie może spaść do 17 proc. - powiedział Piechota wczorajszej konferencji podsumowującej gospodarcze skutki pierwszego roku w Unii Europejskiej. Piechota podkreślił, że spadek bezrobocia okazał

 • Bezrobocie będzie spadać

  Bezrobocie w Polsce spada i jest obecnie najniższe od wielu miesięcy - to pewne. Nie jest natomiast pewne, jakie będzie pod koniec roku. Prognozy są jednak coraz bardziej optymistyczne. Jeszcze na początku roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacowało stopę bezrobocia pod koniec roku

 • Bezrobocie nie rośnie

  Liczba bezrobotnych zwiększyła się w ciągu miesiąca o 4,4 tys. osób, ale to było za mało, by podbić stopę bezrobocia. Późną jesienią wskaźnik bezrobocia zwykle rośnie, bo kończą się prace sezonowe i część osób powraca do urzędów pracy. Dlatego ekonomiści porównywać sytuację z tym samym miesiącem

 • BIEC - bezrobocie będzie wzrastać

  Wskaźnik rynku pracy - informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia - wzrasta coraz szybciej. Oznacza to nasilenie w najbliższej przyszłości negatywnych tendencji na rynku pracy. Analitycy BIEC dodają, że dynamiczny wzrost wskaźnika jest również przejawem

 • Wyliczenia resortu pracy: Bezrobocie wzrośnie

  Stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 14,9 proc., z 14,8 proc. w listopadzie - wynika ze wstępnych wyliczeń ministerstwa pracy i polityki społecznej.. Minister Anna Kalata szacowała, że stopa bezrobocia w grudniu utrzyma się na poziomie 14,8 i że możliwy jest dalszy spadek bezrobocia

 • Bezrobocie znów wzrośnie?

  możemy się spodziewać wzrostu bezrobocia. Przez najbliższych kilka miesięcy jeszcze tego nie zauważymy, bo bezrobocie będzie spadało, ale coraz wolniej. Pierwsze wyhamowania pozytywnych zjawisk na rynku pracy były widoczne już w połowie zeszłego roku. Od początku roku pogarsza się wynik finansowy firm

 • Rząd chce rozbroić minę bezrobocia

  Oficjalne statystyki są takie, że stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia opuszczających szkoły wynosi 22,8 proc. - ponad dwa razy tyle, ile średnia w całej Francji (9,8 proc.). A są regiony, np. biedne przedmieścia wielkich metropolii, gdzie młodzież, zazwyczaj imigranckiego pochodzenia

 • Za euro powalczymy z bezrobociem

  Ponad 9,5 mld euro - tyle pieniędzy może napłynąć do Polski z Unii na walkę z bezrobociem, opiekę społeczną i edukację w latach 2007-13. Takie pieniądze rząd chce zarezerwować w programie operacyjnym "Kapitał ludzki". To plan, jak wydawać fundusze unijne w latach 2007-13. - Jak wynika

 • Mniejsze bezrobocie w USA

  Tylko w ostatnim tygodniu liczba bezrobotnych Amerykanów spadła o 37 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy. Bez pracy jest 2,86 mln mieszkańców USA, stopa bezrobocia nie przekracza 5,5 proc.