Beata Mazurek

Beata Mazurek

Beata Mazurek – polska polityk i urzędnik, posłanka.

Życie zawodowe

Beata Mazurek urodziła się w Ostrowie Mazowieckim 19 października 1967 roku. Już w Warszawie ukończyła prywatne liceum ogólnokształcące prowadzone przez siostry Zmartwychwstanki, potem zaś udała się do Lublina, gdzie na tamtejszym KUL-u uzyskała tytuł magistra z zakresu socjologii. W Lublinie ukończyła też studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym, a w Pułtusku – z zakresu europejskiej administracji rządowej i samorządowej. W czasie kariery zawodowej pracowała między innymi w Miejskim Ośrodku Opieki Społecznej w Chełmie oraz w tamtejszym wojewódzkim urzędzie pracy i w delegaturze urzędu wojewódzkiego. Przez pewien czas była też zatrudniona w przedszkolu niepublicznym.

Kariera polityczna

Po raz pierwszy zaangażowała się w politykę w roku 2002, kiedy to zostało jednym z kandydatów do rady miasta Chełm. Pierwsza próba nie zakończyła się powodzeniem, mandat radnej uzyskała jednak po ustąpieniu Krzysztofa Grabczuka. Dwa lata później Prawo i Sprawiedliwość poparło jej kandydaturę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Beata Mazurek nie odniosła jednak sukcesu w walce o mandat eurodeputowanego. Rok później pojawiła się w polskim Sejmie, gdzie była aktywna między innymi w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Gdy w roku 2007 rozpisano kolejne wybory, Beata Mazurek ponownie zaprezentowała swoją kandydaturę. Sukces wyborczy z tego roku powtórzyła także w roku 2011 i 2015.

W grudniu 2015 partyjni koledzy zdecydowali, że Beata Mazurek zostanie rzecznikiem prasowym ich klubu parlamentarnego. Rok później zastąpiła Elżbietę Wirek i została rzeczniczką prasową całej partii Prawo i Sprawiedliwość. W Sejmie angażuje się w pracę Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Działa też w parlamentarnym Zespole Górnictwa i Energii oraz w Zespole do spraw Kultury i Tradycji Łowiectwa.

W życiu prywatnym jest mężatką.

Pozostali:

Beata Szydło - Bernadeta Krynicka - Bogdan Borusewicz - Bogdan Klich - Bogusław Sonik

beata mazurek

Więcej o:

beata mazurek