Ateizm

Ateizm wydaje się charakterystyczny jedynie dla współczesności, a w rzeczywistości jego historia sięga znacznie dalej. Powszechnie uważa się, że ateizm oznacza jedynie odrzucenie wiary w jakiekolwiek bóstwa. Jego definicja jest jednak znacznie szersza, bowiem ateiści skłaniają się przede wszystkim ku racjonalizmowi i sceptycznemu podchodzeniu do jakichkolwiek zjawisk nadprzyrodzonych.

Historia ateizmu
Idee ateizmu występowały już w filozofii starożytnej Grecji. Jednym z pierwszych znanych ateistów był żyjący w V wieku p.n.e. Diagoras z Melos, grecki filozof. W swoich dziełach niejednokrotnie krytykował greckie wierzenia i odrzucał je w związku z brakiem jakichkolwiek dowodów, pozwalających na potwierdzenie istnienia bogów. Za swoje poglądy został wygnany z Aten. Elementy ateistyczne pojawiały się w dziełach wielu późniejszych filozofów greckich. Wątpliwości co do istnienia bogów pojawiają się także w starożytnym Rzymie. Filozofowie tacy jak Lukrecjusz czy Sekstus nie odrzucali jednoznacznie wiary w bogów, ale niejednokrotnie krytykowali kształt religii wyznawanych w swoich czasach.

W czasach średniowiecza wyznawanie poglądów ateistycznych nie było wśród Europejczyków tolerowane; za głoszenie heretyckich w ówczesnym mniemaniu poglądów groziła nawet kara śmierci. Przełomem była dopiero Wielka Rewolucja Francuska, która propagowała ateizm i odrzucała dotychczasowe wierzenia. Skrajnie lewicowe grupy Jakobinów dążyły nawet do całkowitego wyplenienia religii chrześcijańskiej ze społeczeństwa francuskiego. Działania te skończyły się jednak prześladowaniem i mordowaniem przedstawicieli duchowieństwa i ludzi wierzących.

Ateizm zaczął być coraz powszechniejszy dopiero w XIX wieku. Na początku XXI stulecia w niektórych krajach zachodnich odsetek ludzi określających się jako niewierzący sięga 30-50%. Ateizm był jednym z elementów doktryny komunistycznej wprowadzonej po II wojnie światowej w wielu krajach europejskich; władze tych państw dążyły do stopniowego usuwania religii z życia ludzi, co prowadziło do niszczenia kościołów oraz prześladowania i zabijania duchownych.

Założenia ateizmu
Na przestrzeni wieków powstało wiele odmian i nurtów ateizmu. Powszechnie określa się go po prostu jako postawę polegającą na odrzuceniu religii i wiary w jakiekolwiek istoty nadprzyrodzone. Współcześnie ateizm jest blisko związany ze środowiskami lewicowymi, choć nie jest to normą.

ateizm

Więcej o:

ateizm