Artur Zawisza

Artur Zawisza to polityk urodzony 30 marca 1969 roku w Lublinie. Był posłem na Sejm IV i V kadencji. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Następnie ukończył polonistykę i filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Artur Zawisza już w młodości działał w różnych organizacjach. W liceum pełnił funkcję instruktora podziemnego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego, a podczas studiów był prezesem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno–Politycznej Vade Mecum. W 1995 roku został asystentem Marka Jurka - przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1997 do 1999 roku był dyrektorem gabinetu politycznego Wiesława Walendziaka, a w latach 1998–2000 pełnił funkcję sekretarza generalnego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W 2001 roku Artur Zawisza został doradcą Kazimierza Michała Ujazdowskiego – ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W tym samym roku po raz pierwszy zdobył mandat poselski kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy w 2002 roku połączono Przymierze Prawicy i PiS, Zawisza zasiadł we władzach krajowych partii. Jako poseł był również członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku z powodzeniem ubiegał się ponownie o mandat. Dwa lata później odszedł z Prawa i Sprawiedliwości i wstąpił w szeregi nowo powstałej partii Prawica Rzeczypospolitej.

W wyborach w 2007 roku ponownie kandydował na posła, jednak tym razem nie udało mu się zdobyć mandatu. Rok później Zawisza został prezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Stanowisko to zajmował do 2011 roku, kiedy został wiceprezesem. W 2012 roku Artur Zawisza był jednym z twórców Ruchu Narodowego. Startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, jednak KWW RN nie przekroczył progu wyborczego. W tym samym roku kandydował również do sejmiku mazowieckiego, jednak także nie udało mu się odnieść sukcesu. Został prezesem partii RN powstałej w grudniu 2014 roku.

Artur Zawisza

Więcej o:

Artur Zawisza