Antysemityzm

Antysemityzm to postawa polegającą na niechęci lub nienawiści do przedstawicieli narodu żydowskiego. Nazwa ta nie jest do końca dokładna, bowiem daje do zrozumienia, że odnosi się do wszystkich przedstawicieli narodów semickich, do których należą między innymi Arabowie i inne ludy. Najczęściej używany jest w kontekście nienawiści do żydów.

Historia antysemityzmu
W wyniku wojen z Rzymianami, Żydzi masowo wyemigrowali ze swojej pierwotnej ojczyzny na Bliskim Wschodzie jeszcze w czasach starożytnych. Z czasem osiedlili się praktycznie w całej Europie i już we wczesnym średniowieczu trudno spotkać było państwo, które nie posiadałoby znacznej mniejszości żydowskiej. Żydzi w dużym stopniu asymilowali się w krajach, w których osiadali, ale zachowywali jednocześnie własną kulturę i religię. Właśnie ta odrębność prowadziła często do niechęci. Żydzi mieszkali we własnych dzielnicach i trzymali się raczej przedstawicieli swoich narodów. Często zajmowali się handlem lub lichwą, czyli zajęciami, które w niektórych okresach i regionach były pogardzane. Chrześcijanie uważali ponadto Żydów za zabójców Jezusa, co tym bardziej wzmagało niechęć do nich.

Antysemityzm i pogromy Żydów to zjawiska powszechnie spotykane już w średniowiecznej Europie. W poszczególnych państwach wielokrotnie dochodziło do masowych mordów przedstawicieli mniejszości żydowskiej, często oskarżanych o wydarzenia, z którymi nie mieli nic wspólnego – zarazy, klęski naturalne czy problemy społeczne. Antysemityzm zaczął przybierać na sile w XIX wieku i osiągnął szczyt w XX wieku. Ideologia faszystowska głosiła skrajny antysemityzm, co doprowadziło w czasie II wojny światowej do Holokaustu – masowej, planowej eksterminacji Żydów prowadzonej przez hitlerowskie Niemcy i ich sojuszników. Szacuje się, że w okupowanej Europie w latach 1939–1945 zginęło około 6 milionów Żydów.

Antysemityzm obecnie
Dramatyczne przeżycia lat II wojny światowej przyśpieszyły powstanie państwa Izrael na Bliskim Wschodzie. Doprowadziło to jednak do konfliktu z mieszkającą tam ludnością arabską. Kraje muzułmańskie i organizacje islamistyczne są zwykle antysemickie; niektóre z nich wprost nawołują do zniszczenia żydowskiego państwa. Antysemityzm jest również obecny w krajach zachodnich; odwołują się do niego liczne organizacje nacjonalistyczne i neofaszystowskie.

antysemityzm

Więcej o:

antysemityzm