Andrzej Seremet

Andrzej Seremet urodził się 10 listopada 1959 roku w małopolskim Radłowie. Z wykształcenia prawnik. Sędzia w tarnowskim Sądzie Rejonowym, Wojewódzkim i Apelacyjnym. 31 marca 2010 roku zastąpił Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisku prokuratora generalnego.

W 1986 roku Seremet objął posadę asesora w tarnowskim Sądzie Rejonowym. Rok później awansował na przewodniczącego Wydziału Karnego. W roku 1987 nminowano go na sędziego, a w 1988 roku został zastępcą prezesa tarnowskiej rejonówki. W 1990 roku mianowano go sędzią w Sądzie Wojewódzkim. Z początkiem 1991 roku Andrzej Seremet postanowił zrezygnować ze sprawowanych funkcji i wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

W 1992 roku wrócił do Polski, a rok później odzyskał stanowisko sędziego tarnowskiego Sądu Wojewódzkiego. W 1997 roku został sędzią w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Cztery lata później zajął się sprawami dyscyplinarnymi tego sądu, na stanowisku zastępcy rzecznika.

W 2010 roku po rozdzieleniu obowiązków prokuratora generalnego oraz ministra sprawiedliwości, Andrzej Seremet wystąpił jako kandydat na stanowisko prokuratora generalnego. W wyborach uzyskał 15 głosów na 24 osoby głosujące. Dodatkowo Krajowa Rada Sądownictwa udzieliła mu rekomendacji. 5 marca 2010 roku Prezydent RP Lech Kaczyński oficjalnie powołał Andrzeja Seremeta na stanowisko prokuratora generalnego. 31 marca tego samego roku Seremet rozpoczął działalność na tym stanowisku. Do jego kompetencji należało reprezentowanie prokuratury przed Sejmem oraz Senatem. Ponadto zajmował się powoływaniem i delegowaniem osób na stanowiska w prokuraturze generalnej. Prokurator Generalny uczestniczy w posiedzeniach, m.in. Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Andrzej Seremet studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach osiemdziesiątych przyłączył się do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które powstało po protestach w sierpniu 1980 roku.

Andrzej Seremet

Więcej o:

Andrzej Seremet