Adam Noga

Więcej o:

Adam Noga

  • Wiceprezes PAIIZ odwołany za braki w wykształceniu

    całemu zarządowi absolutorium. Absurdem jest też zarzut braku wykształcenia. Prof. Adam Noga podpisywał porozumienie między moją szkołą a SGH, a na posiedzeniu rady stwierdził, że tej szkoły nie zna. Rada poprosiła Mikosza o wyjaśnienia. Wówczas dopatrzyła się kolejnych uchybień. - Wiceprezes próbował przekonywać

  • MSP: Mikosza nie należało odwoływać

    likwidacji. O wszystkich tych faktach wiedział szef PAIIZ-u Andrzej Zdebski. - Powodem odwołania S. Mikosza nie było jego wykształcenie. Wszelkie domniemania innych powodów decyzji Rady Nadzorczej są spekulacjami nie znajdującymi potwierdzenia w faktach - napisał przewodniczący rady Adam Noga. Wcześniej