absolwenci

Więcej o:

absolwenci

 • Sylwetka absolwenta budownictwa

  Studia pierwszego stopnia Wiedza Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą

 • Sylwetka absolwenta administracji

  Studia pierwszego stopnia Wiedza i umiejętności Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad

 • Sylwetka absolwenta prawa

  Wiedza na temat prawa, socjologii i ekonomii Absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedze z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną

 • Jak cenią się polscy studenci i absolwenci?

  Średnie oczekiwane wynagrodzenie Studenci i absolwenci uczelni technicznych oczekują wynagrodzenia na poziomie 2343 zł brutto, co i tak jest kwotą o prawie tysiąc złotych niższą niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Tuż za nimi znaleźli się absolwenci uczelni ekonomicznych

 • Sylwetka absolwenta inżynierii środowiska

  Studia pierwszego stopnia Wiedza Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu

 • Sylwetka absolwenta gospodarki przestrzennej

  Studia pierwszego stopnia Wiedza i umiejętności Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwent studiów inżynierskich - dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwent

 • Zostań Najlepszym Absolwentem UMCS i wygraj nagrody!

  . Najlepszy Absolwent Studiów I Stopnia, 2. Najlepszy Absolwent Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich, 3. Najlepszy Student Obcokrajowiec. Laureaci konkursu na Najlepszego Absolwenta UMCS uzyskają zaszczytny tytuł Absolwenta Roku w danej kategorii oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł

 • Jakich absolwentów szukają pracodawcy? [RAPORT]

  Natomiast z umiejętności "miękkich", których najbardziej brakuje absolwentom szkół wyższych, pracodawcy wymieniają przede wszystkim organizację pracy, umiejętność określania priorytetów oraz rozumienie własnych mocnych stron i ograniczeń - takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Szkołę

 • XI Gala Absolwenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

  Gala Absolwenta jest tradycją Wydziału Zarządzenia UŁ - wtedy to studenci ubierają się w togi i birety, by odebrać dyplomy z rąk władz Uniwersytetu. Takie zakończenie edukacji jest idealną okazją do podsumowań. W programie wydarzenia, oprócz wręczenia świadectw ukończenia uczelni, partnerzy

 • Absolwent roku 2014

  ze świata biznesu oraz sesję mentorską 1-na-1. Rodowita wrocławianka Teresa Domaszewska studiowała biotechnologię farmaceutyczną, studia magisterskie ukończyła z wyróżnioną pracą dyplomową oraz nominacją do TOP10 absolwentów roku uczelni. Największym wyróżnieniem za zaangażowanie w działalność naukową