Matura 2019 - terminy. Harmonogram Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Matura 2019. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zawiesiły strajk nauczycieli, a to oznacza maturzyści otrzymają oceny końcowe i będą mogli podejść do egzaminu dojrzałości zgodnie z harmonogramem CKE. Kiedy odbędą się matury 2019?

Matury rozpoczną się zaraz po długim weekendzie majowym. Przypomnijmy, że każdy abiturient, który chce otrzymać świadectwo dojrzałości musi podejść do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka i język obcy nowożytny), jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz do dwóch egzaminów ustnych bez określania poziomu. W jakich terminach odbędą się te egzaminy? Poniżej publikujemy harmonogram przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Matura 2019. Egzaminy maturalne - część ustna. Harmonogram

 • od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski
 • od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) - języki obce nowożytne

Egzaminu ustne przeprowadzane są według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy maturalne - część pisemna. Harmonogram

6 maja - poniedziałek

 • godzina 9:00 - język polski (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język polski (poziom rozszerzony)

7 maja - wtorek

 • godzina 9:00 - matematyka (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

8 maja - środa

 • godzina 9:00 - język angielski (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język angielski (poziom podstawowy/poziom dwujęzyczny)

9 maja - czwartek

 • godzina 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - filozofia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

10 maja - piątek

 • godzina 9:00 - biologia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

13 maja - poniedziałek

 • godzina. 9:00 - chemia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - informatyka (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

14 maja - wtorek

 • godzina 9:00 - język niemiecki (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język niemiecki (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

15 maja - środa

 • godzina 9:00 - geografia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - historia sztuki (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

16 maja - czwartek

 • godzina 9:00 - język rosyjski (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język rosyjski (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

17 maja - piątek

 • godzina 9:00 - język francuski (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język francuski (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

20 maja - poniedziałek

 • godzina 9:00 - fizyka i astronomia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - historia (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)

21 maja - wtorek

 • godzina 9:00 - język hiszpański (poziom podstawowy)
 • godzina 14:00 - język hiszpański (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

22 maja - środa

 • godzina 9:00 - język włoski (poziom podstawowy),
                        - język łemkowski (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - język włoski (poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny)

23 maja - czwartek

 • godzina 9:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy),
                        - język kaszubski (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
                         - wiedza o tańcu (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
                         - historia muzyki (poziom podstawowy/poziom rozszerzony)
 • godzina 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy),
 • godzina 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
 • godzina 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
 • godzina 13:25 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
 • godzina 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
 • godzina 16.55 - fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Dzięki działalności Greenpeace możesz wspierać rozwój ekologicznego rolnictwa. Wpłać datek >> 

embed
Więcej o: