Dodatki pieniężne a minimalna krajowa

Do pensji minimalnej nie wliczają się pewne dodatki, jak chociażby dodatek za pracę w godzinach nocnych, który wynosi 20% stawki godzinowej. Oprócz tego pensja minimalna nie zawiera wynagrodzenia z tytułu odszkodowania za brak zdolności do wykonywania pracy, należnej sumy za przepracowane nadgodziny, ani nagrody pracowniczej czy odprawy w związku z przejściem pracownika na rentę bądź emeryturę. Natomiast za część pensji minimalnej uznawana jest już premia pracownicza.

Wzrost płacy minimalnej – wyliczenia netto dla pracownika i dla pracodawcy

Podsumujmy: w 2018 roku osoby otrzymujące płacę minimalną otrzymają ok. 70 złotych na rękę więcej niż w zeszłym roku. Większa minimalna pensja krajowa oznacza jednak podniesienie kosztów zatrudnienia dla pracodawcy. Tutaj należność nie będzie niższa od 100 złotych brutto, lecz wyższa – pracodawca zapłaci ok. 120 złotych netto więcej niż w 2017 roku.

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia nie powoduje obowiązku podpisania nowej umowy pomiędzy pracodawcą a zatrudnionym. Wystarczy, że ten pierwszy wywiąże się z obowiązku zapewnienia wypłaty minimalnej pensji. Pracodawca, który będzie płacił mniej niż wynosi najniższa krajowa, może liczyć się z konsekwencjami ze strony PIP. Zgodnie z kodeksem pracy wypłata wynagrodzenia, którego wartość jest niższa niż płaca minimalna, stanowi złamanie prawa pracowniczego. W takiej sytuacji pracodawca może otrzymać grzywnę w wysokości od 1 do nawet 30 tysięcy złotych.

Jak doszło do zmiany?

Obrady dotyczące wysokości minimalnej płacy na 2018 rok rozpoczęły się jeszcze w jesieni roku 2017. Resort pracy wyszedł wówczas z propozycją podwyżki o 100 złotych brutto. Na początku rząd zgodził się na maksymalne podwyższenie minimalnej krajowej do 2080 złotych brutto, jednak po okresie negocjacji doszło do finalnego przyjęcia kwoty 2100 złotych brutto. Zdanie ministerstwa co do wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2019 nie jest jeszcze znane. Eksperci od rynku pracy przewidują jednak kolejną podwyżkę.