"Teraz świat pozna panią Julię". Pierwsze oceny decyzji ws. IPN. Duda "mistrzem hamletyzowania"

Po długim wstępie prezydent ogłosił swoją decyzję - podpisze ustawę o IPN i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. W pierwszych komentarzach dziennikarze podkreślali zależność sędziów od PiS.

Andrzej Duda podjął decyzję ws. nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała kryzys dyplomatyczny między Polską a Izraelem. Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Na komentarze nie trzeba było długo czekać. "Pani Julio, pani łapie gorący kartofelek. A ja na narty" - napisał Dariusz Ćwikłak z "Newsweeka". Krótko przed konferencją prezydenta, jego kancelaria przesłała informację o wyjeździe Dudy do Rabki-Zdroju, na narciarski Memoriał Marii Kaczyńskiej.

Profesor Marcin Matczak zwrócił uwagę na tryb skierowania ustawy do TK. "Nigdy nie zrozumiem, dlaczego prezydenci podpisują ustawy, które uważają za niekonstytucyjne,i kierują je do TK w trybie NASTĘPCZYM, a nie trybie PREWENCYJNYM. Przecież to jest naruszenie Konstytucji w zamiarze ewentualnym - przewidywanie niekonstytycyjności i godzenie się na nią" - napisał.

Prawnik zauważył też, że decyzja Dudy powiąże sprawę konfliktu z Izraelem i USA ze sprawą niezależności polskiego sądownictwa od PiS. "Jest to świetny przykład spotęgowania problemu politycznego i wizerunkowego zamiast rozwiązania go" - dodał.

"TK uzależniony od PiS"

Dziennikarze zastanawiali się nad tym, jak świat zareaguje na decyzję Dudy w kontekście zmian w Trybunale Konstytucyjnym. "Teraz świat pozna panią Julię. Ciekawy eksperyment. Niekoniecznie dobry dla Polski" - napisała Agnieszka Burzyńska z "Faktu".

"Myślicie, że izraelscy dyplomaci nie wiedzą, że TK jest uzależniony od PiS, czyli autorów ustawy?" - pytał Kamil Dziubka z Onetu.

"Po co skierowanie ustawy do TK, gdy wynik przy takim składzie jest oczywisty? Nie udawajmy, że to jest jeszcze organ kontroli czegokolwiek. To już bym wolała podpisanie, bez udawania" - pisała blogerka Kataryna.

"Ustawa podpisana. Tzw. TK wyda wyrok taki, jaki zechce Kaczyński. Być może w PiS debata nad tym, jaki wyrok tzw. TK ma wydać, musi jeszcze potrwać" - stwierdził Piotr Beniuszys z "Liberte".

"Bardzo dobrze, że o naszych relacjach z Izraelem, USA, Ukrainą i Niemcami będą mogli zdecydować Przyłębska z Muszyńskim" - ironizował Marek Migalski, były polityk PiS i Polski Razem.

"Salomonowe rozwiązanie"

Poza krytycznymi komentarzami, pojawiały się też głosy wyważone, a nawet pochwalne. "Bezpieczna decyzja. Ale z tych które były do dyspozycji - nie najgorsza" - ocenił Konrad Piasecki z Radia Zet.

Norbert Maliszewski, stały komentator TVP, uznał natomiast, że to "bardzo mądra, odważna decyzja". "Podpisanie ustawy i kontrola następcza to salomonowe rozwiązanie. Łączy wartości (walka o prawdę) i interesy (pozostawia pole dla dialogu, dyplomacji)" - ocenił.

"Obudźcie mnie jak będą konkrety"

Duda przed ogłoszeniem swojej decyzji bardzo długo mówił o historii Polski, a także swojej rodziny. Wielu zwracało uwagę na ten przydługi wstęp.

Więcej o:
Komentarze (172)
Andrzej Duda podpisał ustawę o IPN
Zaloguj się
 • puuchatek

  Oceniono 55 razy 43

  "Pani Julio, pani łapie gorący kartofelek. A ja na narty."

  Auć, zabolało, Panie Prezydencie? ;-)

 • japka_putina

  Oceniono 54 razy 42

  "Decyzja" "Prezydenta" będzie dla dziennikarzy z całego świata okazją zmuszającą do przypomnienia swoim odbiorcom, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce został zrównany z ziemią, że jest całkowicie zależny od prezesa rządzącej partii, że zasiadają w nim sterowane ręcznie miernoty, a wyrok zapadnie taki, jak partia poleci całkowicie sterowalnej obsadzie. Z punktu widzenia rządzących, to rzeczywiście, kuźwa GENIJALNE! Coś w rodzaju zeznania sprawcy wypadku drogowego w stylu "nic nie pamiętam, bo byłem pijany w trupa, a do tego po dobrych ziołach".

  A teraz zupełnie poważnie: jeśli szybko nie przesuniemy tych kretynów do śmietnika historii, Polska może stracić wszystko, z niepodległością włącznie.

 • wadp21

  Oceniono 49 razy 41

  Memoriał Marii Kaczyńskiej!!!! Ja pierdzielę. A jaki ona miała związek z narciarstwem? Jarosław został w Krynicy ekonomistą roku , Lech ma tysiące ulic placów , pomników itd. Rodzina zbawców. Jak w PRL. Należałoby wieszać w szkołach portrety świętej Trójcy Jarosław , Maria i Lechu. A gdzie tatuś - głowa tej szacownej grupy? To jakaś aberracja - od dwóch lat mamy zamach na demokrację z przyzwoleniem Polaków. Faszyzm wyrósł nam jak nigdzie indziej. Odizolowani od świata zachodniego staliśmy się pośmiewiskiem. Czymś na wzór Białorusi i Rosji. Na własne życzenie. Bareja by tego nie wymyślił co się z nami stało.

 • evergreen111

  Oceniono 39 razy 33

  Adrian, zostań na stoku i przestań robić z siebie żałosnego pajaca!

 • evergreen111

  Oceniono 31 razy 25

  - MAGISTER Przyłębska - teoretyczna przewodnicząca TK
  - MAGISTER Ziobro - minister sprawiedliwości
  - MAGISTER PO-LI-TO-LO-GII Jaki - wiceminister sprawiedliwości

  Każdy z tych orłów uważa się za lepszego znawcę prawa (nawet Jaki!) od prawników z tytułami profesora. MAMY DYKTATURĘ CIEMNIAKÓW!

 • Oceniono 30 razy 22

  Jó​zef Lip​ski, pol​ski am​ba​sa​dor w Ber​li​nie, ra​por​to​wał po spo​tka​niu z Hi​tle​rem w 1938 r., że füh​rer przed​sta​wił mu swo​je po​my​sły na roz​wią​za​nie kwe​stii ży​dow​skiej w Eu​ro​pie Środ​ko​wo-Wschod​niej po​przez ich emi​gra​cję do ko​lo​nii. Lip​ski za​pew​nił Hi​tle​ra, że je​śli zre​ali​zu​je ten plan, to Po​la​cy „wznio​są mu pięk​ny po​mnik w War​sza​wie” - źródło : Da​riusz Li​bion​ka, Lau​ren​ce We​in​baum, Bo​ha​te​ro​wie, hochsz​ta​ple​rzy, opi​sy​wa​cze. Wo​kół Ży​dow​skie​go Związ​ku Woj​sko​we​go, Sto​wa​rzy​sze​nie Cen​trum Ba​dań nad Za​gła​dą Ży​dów,
  War​sza​wa 2011, s. 244.

 • plutoniczna

  Oceniono 29 razy 21

  komentarz z sieci:
  "Kuba Wątły TV:
  Jeśli ktoś miał wątpliwości czy dekrety podpisywane przez Hitlera są zgodne z obowiązującym prawem to zawsze mógł skierować zapytanie np do Rolanda Freislera, szefa Trybunału Ludowego Rzeszy. I mieć gwarancję merytorycznej odpowiedzi.
  #ŚmiertelnieChoryKraj"

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX