Rząd unieważnił dokument ws. polityki migracyjnej Polski. "Nie uwzględnił obecnej sytuacji"

20.03.2017 18:39
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak w ławach sejmowych podczas udzielania rządowi wotum nieufności

Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak w ławach sejmowych podczas udzielania rządowi wotum nieufności (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

• Dokument wyznaczał główne kierunku polityki migracyjnej Polski
• Został on przyjęty przez rząd w połowie 2012 roku
• Teraz na wniosek szef MSWiA zapisy unieważniono

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przekazał, że rząd unieważnił dokument na jego wniosek. Powód? Zdaniem ministra zapisy "nie uwzględniały sytuacji kryzysu migracyjnego, jaki dotknął Europę". - Dokument nie przystawał do problemów, jakie stoją przed naszym krajem - wyjaśniał Błaszczak po posiedzeniu międzyresortowego zespołu ds. migracji, którego głównym zadaniem jest kształtowanie kierunków rozwoju polityki migracyjnej. W skład obradującego gremium wchodzą przedstawiciele kilku resortów, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz służb mundurowych i specjalnych.

Dowiedz się więcej:

Co znajdowało się w unieważnionym dokumencie?

W przyjętym przez rząd w połowie 2012 r. dokumencie "Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania" zaproponowano m.in. uproszczenie zasad pobytu i pracy w naszym kraju cudzoziemców, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, usprawnienie programów integracyjnych, większy nacisk na edukację dzieci migrantów oraz umożliwienie zalegalizowania pobytu cudzoziemcom przebywającym nielegalnie.

Jak decyzję tłumaczył wiceszef MSWiA?

Jakub Skiba ocenił, że unieważniony przez rząd dokument "nie dawał możliwości reakcji na kryzys migracyjny oraz migrację ekonomiczną z Ukrainy". - Należy przystąpić na poważnie do prac nad nową strategią, nową wizją polityki migracyjnej, która podejmowałaby te wszystkie wyzwania, z którymi mamy do czynienia - wyjaśniał. - Przyjęcie perspektywy ekonomicznej jest cechą charakterystyczną obecnych czasów, nie oznacza jednak, że problematyka bezpieczeństwa może zostać zdjęta z agendy. Wręcz przeciwnie, jej rola rośnie. Dlatego musimy dążyć do dialogu, aby polityka migracyjna była wyrazem polityki rządu - dodał wiceszef MSWiA.

Co - zdaniem Skiby - powinno się znaleźć w nowym dokumencie?

Wiceminister wymienił najważniejsze aspekty, jakie powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowej polityki migracyjnej: "rozróżnianie uchodźców od migrantów ekonomicznych, sprzeciw wobec mechanizmu automatycznej relokacji oraz politykę wobec migrantów ekonomicznych z Ukrainy". Zdaniem resortu potrzebne są też konkretne działania, takie jak: "dokładne monitorowanie procesów migracyjnych, perspektywiczne myślenie o integracji lub asymilacji migrantów ekonomicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa od zagrożeń terrorystycznych.

Czym zajmuje się międzyresortowy zespołu ds. migracji?

Do zadań międzyresortowego zespołu ds. migracji należy m.in. inicjowanie kierunków zmian legislacyjnych w zakresie związanym z problematyką migracji, proponowanie kierunków działań w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce, wymiana informacji oraz monitorowanie prac prowadzonych w UE w zakresie problematyki migracji.

Jaki dokument reguluje przepływ uchodźców?

Kwestie dotyczące m.in. osiedlania się uchodźców w kraju bezpiecznym reguluje prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencja Genewska z 1951 roku. Zgodnie z nią cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

A TERAZ ZOBACZ: Celna riposta Węglarczyka w TVP

Kultowe ikony lat 90. Ciekawe, czy jeszcze je pamiętasz?
1/12Ta supermodelka występowała w teledyskach George'a Michaela i Prince'a. Wyróżnia ją charakterystyczny pieprzyk. To:
Komentarze (73)
Rząd unieważnił dokument ws. polityki migracyjnej Polski. "Nie uwzględnił obecnej sytuacji"
Zaloguj się
 • han-ss

  Oceniono 38 razy 12

  nowa polityka migracyjna Polski powinna wyglądać mniej więcej tak:
  całkowity zakaz przyjmowania i osiedlania się uchodźców z krajów muzłumańskich, o żadnej relokacji nie ma nawet mowy, całkowity zakaz budowy meczetów w Polsce, całkowity zakaz zawierania związków małżeńskich z osobami z krajów muzłumańskich, wprowadzenie kontroli na granicach RP,
  kontrola migracji z Ukrainy - musimy wiedzieć kto do nas przyjeżdża, po co, i na jak długo,
  podejrzanych o sympatię z banderyzmem nie wpuszczać do Polski dożywotnio,
  to tak pokrótce, i założę się że poparcie znowu skoczy do 50 procent,

 • intransigent

  Oceniono 33 razy 11

  "rozróżnianie uchodźców od migrantów ekonomicznych, sprzeciw wobec mechanizmu automatycznej relokacji"
  Bardzo sensowne postulaty.
  "Kwestie dotyczące m.in. osiedlania się uchodźców w kraju bezpiecznym reguluje prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencja Genewska z 1951 roku."

  która w szczególności stanowi, że uchodźca powinien zwrócić się o uzyskanie odpowiedniego statusu do władz pierwszego bezpiecznego państwa, do którego dotrze. O ile wiem, Polska nie graniczy z Syrią, ani nawet z Turcją.

 • 31.februarius

  Oceniono 14 razy 6

  A to Polska ma jakąś politykę migracyjną?!
  No, no ...

 • razb1947

  Oceniono 11 razy 5

  Przyjmować tylko fachowców i to pracowitych z Ukrainy czy Białorusi nygusów nam nie potrzeba.

 • jan_sobczak1

  Oceniono 10 razy 4

  Skoro raSSa panów zaprosiła te hordy dzikusów to niech je trzyma u siebie.

 • zd46

  Oceniono 3 razy 3

  Legionowski kolek !!!

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje