Wykreślenie z CEIDG za brak numeru PESEL. Termin mija za dwa dni

Przedsiębiorcy, którzy do 19 maja nie zgłoszą numeru PESEL do CEIDG, zostaną wykreśleni z listy ewidencji. Sprawa dotyczy przede wszystkim osób, które założyły własną działalność przed 2001 rokiem. Wówczas bowiem wprowadzono wymóg podawania numeru PESEL przy rejestracji w CEIDG.

PESEL musi figurować w CEIDG – taki wymóg wprowadziła ustawa z dnia 25 września 2015 r. Na uzupełnienie tej informacji przedsiębiorcy otrzymali aż dwa lata. Termin upływa w tę sobotę.

Informację trzeba rozpowszechnić

O zgłoszeniu numeru PESEL muszą pamiętać osoby, które założyły firmę przed 2001 rokiem i które od tamtej pory nie zawieszały ani nie zmieniały przedmiotu jej działalności. Termin wkrótce wygasa, a wielu przedsiębiorców dalej nie zaktualizowało swoich danych. Na problem zwróciła uwagę nawet Krajowa Izba Radców Prawnych.

Co mówi ustawa?

W art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej możemy przeczytać, że od momentu wejścia ustawy w życie przedsiębiorca ma dwa lata na uzupełnienie numeru PESEL. Kara za nieprzestrzeganie przepisu? „Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.”

Atak hakerów na bazę PESEL? >>>

Kto dowie się o wykreśleniu?

Dalej czytamy, że informacja o wykreśleniu z CEIDG jest przekazywana drogą elektroniczną „nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”

Jak sprawdzić, czy uzupełniliśmy PESEL?

O tym, czy nasza firma posiada zarejestrowany PESEL w CEIDG, dowiemy się kontaktując się z Urzędem Skarbowym lub na stronie ePUAP po zalogowaniu się w CEIDG i kliknięciu w zakładkę „Mój wpis”.

Więcej o:
Komentarze (12)
PESEL. Za jego brak firma zostanie wykreślona z CEIDG
Zaloguj się
 • michalpodatki

  Oceniono 2 razy 2

  Numer PESEL muszą uzupełnić tylko Ci, którzy wpisując swoje dane przedsiębiorcy w wyszukiwarce przedsiębiorców w CEIDG zauważą brak nr REGON lub NIP. Oznacza to, że ich dane wymagają uzupełnienia w tym między innymi o nr PESEL. Jeżeli te identyfikatory są to znaczy, że PESEL również jest.

 • jluc

  Oceniono 2 razy 2

  Przed 2001 rokiem nikt nie mógł podać PESEL do centralnej ewidencji... bo jej nie było!

 • antykaczysta40

  Oceniono 2 razy 2

  Dalej czytamy, że informacja przekazywana jest drogą elektroniczną. Do kuchenki indukcyjnej, telewizora czy innej elektronicznej maszyny?

 • hans_gl

  Oceniono 1 raz 1

  Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

  1) znane są one organowi z urzędu;

  2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

  a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,

  b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

  c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

  d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

 • supertiumacz

  0

  Obecny rząd jest bardzo pro dla przedsiębiorców. Właściciele, zwłaszcza jednoosobowych firm, nie mają co robić, tylko z przyjemnością czytają ustawy.

  Pewnie w te chwili niejeden wychwala pod niebiosa rząd, bo dowiadział się o czymś takim. DDoS na stronie, więc jutro od rana w urzędach będzie rozrywka - istny Armagedon.

  Najukochańszy z rządów, dziękujemy!

 • Alex Jankowski

  Oceniono 3 razy -1

  To jest tak jak pseudodziennikarze oczekuja do ostatnich chwil przed tzw katastrofa robiąc z ewidentnego niedopatrzenia informacyjnego Nierządu sensacje i mamy gotowy Ddos na stronę cedig.gov.pl

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX