U Ziobry zatrudniano ekspertów bez wymaganego stażu i "automatycznie" wypłacano im premie

Z raportu NIK za 2016 rok wynika, że ekspertom Ministerstwa Sprawiedliwości "wypłacano premie w sposób automatyczny jako stały składnik wynagrodzenia". Izba oceniła, że to niegospodarność.

Nieco ponad milion złotych wydało Ministerstwo Sprawiedliwości na zatrudnienie ekspertów w 2016 roku - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Na początku roku było ich 23, pod koniec - 34. W ciągu 2016 roku siedmiu zwolniono, czterech przeniesiono i zatrudniono 22 nowych specjalistów. 

Część z nich była zatrudniona pomimo tego, że nie spełniali wymogu stażu pracy - otrzymywali zwolnienia od tego wymogu.

"Wszyscy eksperci zatrudnieni zostali w 2016 roku bez zastosowania otwartego i konkurencyjnego naboru. (...) Trzynastu zatrudnionych ekspertów nie spełniało wymogu co najmniej trzyletniego stażu pracy"

- piszą autorzy raportu "Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 37 – Sprawiedliwość" NIK. Ponadto dwóch z trzech ekspertów w Departamencie Legislacyjnym "nie posiadało żadnego stażu pracy i legitymowało się przede wszystkim praktykami w kancelariach prawnych, sądach i prokuraturze".

Stałe premie dla ekspertów

Tymczasem nowo zatrudnieni eksperci, choć nie wszyscy mieli wymagany staż pracy, to i tak od razu dostawali premie. 15 z 22 nowych specjalistów dostało je 
w maksymalnej wysokości, czyli 50 proc. wynagrodzenia podstawowego. 

NIK podkreśla, że wysokość premii powinna być ustalana indywidualnie i każdorazowo być uzależniona "od rzeczywistych wyników pracy". 

"Spełnianie przesłanek do wypłaty comiesięcznej premii nie było dokumentowane. Minister wyjaśnił, że premia jest traktowana jako stały składnik wynagrodzenia określony w umowie o pracę, który może być obniżony w razie wystąpienia przesłanek" 

- czytamy w raporcie NIK. Te przesłanki to m.in. niedbałość, nieterminowość czy zła jakość pracy.  

516 proc. dodatku specjalnego 

Poza premiami, eksperci dostawali też dodatki specjalne.

"Czternastu ekspertom przyznano dodatki specjalne, w tym siedmiu w kwotach powyżej 40 proc. wynagrodzenia. Jednemu ekspertowi przyznano, na okres pięciu miesięcy, dodatek specjalny w wysokości 516 proc. podstawy wynagrodzenia"

- piszą autorzy raportu. Część z dodatków specjalnych przyznawano za "powierzenie dodatkowych obowiązków". NIK ustaliło, że dwóch zatrudnionych dostało dodatki za wykonywanie czynności, które należą do ich podstawowych obowiązków.  

Co jeszcze wiemy o dodatkach specjalnych?  

– dodatek za wykonywanie dodatkowych zadań (w tym w wysokości 75 proc. i 150 proc. podstawy wynagrodzenia) dla trzech ekspertów przyznano jeszcze przed określeniem ich zakresu czynności służbowych;– dodatek dla jednego eksperta przyznano przed określeniem zakresu czynności, a następnie obowiązki stanowiące uzasadnienie przyznania dodatku ujęto w jego zakresie czynności, z jednoczesnym utrzymaniem dodatku, podczas gdy inny ekspert tej samej komórki za wykonywanie tej samej czynności nie otrzymywał dodatku specjalnego;– dodatek specjalny dla trzech ekspertów przyznano już w dniu zawarcia umowy o pracę;– zakres czynności dwóch ekspertów, którym przyznano dodatek za wykonywanie dodatkowych obowiązków, został określony dopiero w trakcie kontroli NIK, siedem miesięcy po zawarciu umowy o pracę.

Resort Ziobry zatrudnił czterech nowych ekspertów w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji. Jednak pomimo wzmocnienia zespołu biura, Ziobro i tak wydał 310 tys. zł na doradztwo PR na podstawie umów zlecenie. Dodatkowe 19,7 tys. zł poszło na korekty stylistyczne wystąpień i prezentacji resortu.

"W ocenie NIK proces zatrudniania oraz ustalania wynagradzania i zakresu obowiązków ekspertów był prowadzony bez należytej staranności i nie zapewniał dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny" 

- podsumowali autorzy dokumentu. NIK oceniło, że "nierzetelne i niegospodarne" było:

 • przyznawanie dodatków specjalnych za wykonywanie dodatkowych czynności już w chwili zawarcia umowy o pracę, 
 • przyznawanie dodatków za zadania należące do podstawowego zakresu czynności,
 • przyznawanie dodatków za dodatkowe zadania pomimo niesporządzenia zakresu czynności pracownika
 • wypłacanie premii w sposób automatyczny jako stałego składnika wynagrodzenia,
  bez udokumentowania spełniania przesłanek do jej przyznania.

Wysłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości pytania dot. tych ustaleń NIK oraz premii ekspertów w 2017 roku i czekamy na odpowiedź. 

Kaczyński: Ministrowie oddadzą nagrody, senatorowie i posłowie z pensją mniejszą o 20 proc.

Więcej o:
Komentarze (81)
Resort Ziobry "automatycznie" wypłacał premie ekspertom
Zaloguj się
 • ndizi

  Oceniono 33 razy 29

  Szok i niedowierzanie! W PiS takie rzeczy? To musza byc zarzuty o charakterze politycznym.

 • g.lesio

  Oceniono 29 razy 25

  Pan Zbyszek też jest niespecjalnie douczony (słaby student prawa, brak aplikacji i potem ucieczka w politykę) więc obraca się w takim towarzystwie, gdzie może błysnąć.

 • rasta-mw

  Oceniono 14 razy 14

  Nie rozumiem w czym problem? Przecież mamy Dojną Zmianę, to i doją nasze kieszenie! Ośmiorniczki przy tym to pikuś.

 • edekedek73

  Oceniono 18 razy 14

  Oj tam - czepiacie się. Należało im się!

 • chi-neng

  Oceniono 13 razy 13

  Kryminalista, gangster, sadysta, notoryczny 'lamacz' praworzadnosci', usadzony na dwoch stolkach, z celem wykorzystywania tych pozycji do zaspokojenia wlansych zadz i potrzeb JK i jego wszystkich przydupasow, oraz calej sekty smolenskiej, zaprzedanej polityce i robienia kariery na trupach ofiar katastrofy.
  Nade wszystko zas zadzy zemsty na bylych wladzach. kazdego z nich,

  TFU...!

 • faustxyz

  Oceniono 12 razy 12

  Zero - facet bez moralności o skrzywionej psyche i lepkich łapskach, pasuje jak ulał na min. sprawiedliwości i prok.gen. w Kaczystanie.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX