Prokuratura sprawdza, czy Partia Razem propaguje komunizm i czy ją zdelegalizować. "Absurd"

Jacek Gądek
Prokuratura Krajowa sprawdza, czy Partia Razem nie propaguje komunizmu. Jeśli oceni, że tak, to Zbigniew Ziobro może wystąpić o jej delegalizację. - Nie obawiam się. Sprawdzanie, czy nie odwołujemy się do ideologii totalitarnych, jest absurdalne - komentuje Marcelina Zawisza.

O prześwietlaniu Partii Razem napisał zastępca prokuratora generalnego Robert Hernan w piśmie do posła Roberta Warwasa z Prawa i Sprawiedliwości, który chciał wiedzieć, jakie partie są sprawdzane. Okazuje się, że dwie: Partia Razem i Komunistyczna Partia Polski. Pierwszą Prokuratura Krajowa dopiero wzięła na warsztat, a do delegalizacji drugiej znalazła powody, by ją chcieć zdelegalizować.

Partia Razem odwołuje się do wartości demokratycznych. Widać to po naszej strukturze, ale i działaniach. Nie mamy nic wspólnego z odwoływaniem się do systemów totalitarnych - wręcz przeciwnie: walczymy o to, aby w Polsce były przestrzegane zasady demokracji i prawa człowieka

- mówi nam Marcelina Zawisza z Partii Razem.

I dodaje: - Nie obawiam się delegalizacji. Sprawdzanie, czy nie odwołujemy się do ideologii totalitarnych, jest absurdalne i wygląda na polityczną gierkę, która ma na celu odsunięcie uwagi od spraw, które podnosimy: niskich zarobków kobiet w Polsce, zbyt długiej pracy Polek i Polaków, a także - a może przede wszystkim - od krytyki rządu PiS.

Młodzieżówka Polski Razem wzięła na celownik Partię Razem

Prześwietlanie Partii Razem to pokłosie doniesienia i listu, jakie wysłały ponad miesiąc temu dwie organizacje: Stowarzyszenie Koliber i Stowarzyszenie Młoda Prawica. To drugie stowarzyszenie było młodzieżówką Polski Razem - poprzedniej partii Jarosława Gowina, który ogłosił zmianę szyldu na Porozumienie Jarosława Gowina. Nieoficjalnie politycy jego formacji nie kryli, że lewicowa Partia Razem myli się wyborcom z prawicową Polską Razem. Ale nie to było powodem doniesienia na lewicową formację.

Ewa Bialik, rzeczniczka PK, informuje nas, że "prokuratura wykonując swój ustawowy obowiązek weryfikuje treść wniosku".

Jednym z inicjatorów wniosku o zbadanie, czy Partia Razem nie propaguje komunizmu i rozważenie jej delegalizacji, był Jakub Drożdż, dziś asystent polityczny w gabinecie politycznym minister Jadwigi Emilewicz.

Hernand w piśmie do posła Warwasa zwrócił uwagę:

Nadmieniam, że w piśmie z dnia 23 stycznia 2018 r. pochodzącym od Stowarzyszenia Koliber i Stowarzyszenia Młoda Prawica, organizacje te domagały się ponadto podjęcia działań w celu skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności celów i działalności partii politycznej Partia Razem. W tym zakresie prowadzone są obecnie czynności w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej.

W imieniu Ziobry prześwietlaniem, czy partie nie propagują systemów totalitarnych, zajmuje się bowiem wspomniane Biuro. Gdy ono zakończy analizy, to Prokurator Generalny (Ziobro) może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w trybie art. 188 pkt 4 Konstytucji o orzeczenie niezgodności z Konstytucją RP celów i działalności danej partii politycznej.

Komunistyczna Partia Polski do kasacji? Prokuratura mówi, że powody są

Jak wynika z odpowiedzi prokuratora, już na finiszu jest z kolei prześwietlanie Komunistycznej Partii Polski. Trwa ono od 25 listopada 2016 r. Bardzo dyplomatycznie, ale prokurator dał do zrozumienia, że droga do delegalizacji KPP jest otwarta. - Ujawnione dotychczas okoliczności sprawy zdają się dawać asumpt ewentualności skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jednak ostateczna decyzja w tym przedmiocie jeszcze nie zapadła - stwierdził w piśmie, odnosząc się do KPP.

Konstytucja wprowadziła zakaz istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

PK: prokuratura wykonuje swój ustawowy obowiązek

Prokuratura Krajowa zabrała głos ws. wniosku dot. Partii Razem, o którym prok. Hernand pisał, że "prowadzone są obecnie czynności w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej".

- Stowarzyszenie Koliber, Młoda Prawica skierowała do Prokuratury Krajowej wniosek o kontrole konstytucjonalności działania ugrupowania o nazwie Partia Razem, bez określenia, o którą partię chodzi. Prokuratura wykonując swój ustawowy obowiązek weryfikuje treść wniosku - potwierdza Ewa Bialik, rzeczniczka PK . Dodaje jednak, że śledczy nie prowadzą żadnych czynności związanych z delegalizacją Partii Razem.

Więcej o:
Komentarze (623)
Prokuratura sprawdza, czy Partia Razem nie propaguje komunizmu i czy ją zdelegalizować
Zaloguj się
 • leszekkrzysztof

  0

  Mając na uwadze inicjatorów doniesienia i fakt wszczęcia procedury UE w zakresie praworządności, a także spadku w rankingu korupcyjności mamy do czynienia z sytuacją z porzekadła "odwracanie kota ogonem". Ale czy informacja o braku działań delegalizacyjnych nie skieruje ostrza walki przeciwko PK?!

 • maj.basia

  Oceniono 1 raz 1

  No nie, komuniści rządzą, a prokuratura czepia się Bogu ducha winnych ludzi. Żenada.

 • ciekawe25

  0

  Chciałoby się powiedzieć, i bardzo dobrze, w końcu w kampanii wyborczej Pan Legierski, Biedroń i aktywiści Razem nie widzieli między rządem ciepłej wody z kranu, a dobrą zmianą żadnej różnicy. Zabawne, że Pan Sierakowski nawet za taką symetryczność już przepraszał.

 • Katarzyna Jagoda

  0

  Interpelacja nr 19146
  do ministra sprawiedliwości
  w sprawie delegalizacji Komunistycznej Partii Polski
  Zgłaszający: Robert Warwas
  Data wpływu: 01-02-2018
  Szanowny Panie Ministrze,
  w związku z często pojawiającymi się pytaniami mieszkańców Dąbrowy Górniczej dotyczącymi zasad funkcjonowania Komunistycznej Partii Polski oraz wyrażanymi apelami o jej delegalizację zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.
  Z zainteresowaniem przyjąłem informację o usuwaniu z przestrzeni życia publicznego organizacji skrajnych propagujących ideologię narodowego socjalizmu i odwołujących się do nazizmu. Uważam, iż ten fakt powinien być przyczynkiem do delegalizacji wszystkich organizacji, które w swojej działalności propagują totalitarny ustrój państwa, w tym również komunistycznych. Jedną z najbardziej znanych organizacji tego rodzaju jest Komunistyczna Partia Polski (KPP), która została zarejestrowana 9 października 2002 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest ona ideową kontynuatorką innej jawnie propagującej ustrój komunistyczny organizacji tj. Związku Komunistów Polskich „Proletariat”. Głównym obszarem działań KPP jest teren Zagłębia Dąbrowskiego. W swojej warstwie ideowej odwołuje się do leninizmu, prezentując symbolikę komunistyczną w postaci sierpa, młota oraz hymnu „Międzynarodówki”. Przypomnieć należy, że to nie kto inny tylko Włodzimierz Lenin był odpowiedzialny za budowę aparatu terroru, poczynając od powołania organizacji CzEKA, odpowiedzialnej za masowe mordy na ludności cywilnej.
  O prawdziwych celach KPP świadczy wydawany przez nią biuletyn pn. „Brzask” oraz treści w nim zawarte. Ponadto szczególną uwagę należy również zwrócić na funkcjonowanie, prawdopodobnie powiązanych z nią, takich stron internetowych jak: www.1917.net.pl, czy www.komsomol.pl.
  Przypomnienia wymagają również wydarzenia, które miały miejsce 1 maja 2017 roku w Dąbrowie Górniczej. W trakcie uroczystości z okazji Święta Pracy doszło do publicznego propagowania komunizmu przez członków Komunistycznej Partii Polski. Sytuacja ta wywołała falę krytycznych komentarzy, również ze względu na obecność w trakcie uroczystości przedstawicieli władz samorządowych, z prezydentem miasta na czele. Co istotne nie było to pierwsze wspólne wystąpienie członków SLD i KPP na uroczystościach pierwszomajowych. W 2013 roku podczas pochodu niesiona była chorągiew z podobizną W. I. Lenina, bezpośrednio pod którą maszerował prezydent miasta P. Zbigniew Podraza wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Marsz zakończony został pod pomnikiem Bohaterów Czerwonych Sztandarów (wydarzenia te obrazuje film dostępny na ...).

  Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że w następstwie zgłoszonych zawiadomień, od kilku miesięcy w Prokuraturze Krajowej prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją działalności Komunistycznej Partii Polski.
  Fakt funkcjonowania w naszym kraju partii komunistycznej budzi duże kontrowersje. W związku z powyższym oraz informacjami płynącymi z Ministerstwa Sprawiedliwości o planowanym wystąpieniu o delegalizację KPP zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
  1.Czy ministerstwo dysponuje już wystarczającym materiałem dowodowym pozwalającym na delegalizację ww. partii?
  2.Jaka jest skala skarg zarówno ze strony osób fizycznych, jak również prawnych dotyczących propagowania przez KPP lub inne organizacje totalitarnego ustroju państwa - komunizmu?
  3.Na jakim etapie jest prowadzone przez Prokuraturę Krajową ww. postępowanie?
  4.Czy w stosunku do ww. przedstawicieli władz samorządowych podjęto kroki prawne celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej?
  Z poważaniem,
  Robert Warwas

 • K R-ki

  Oceniono 2 razy 0

  Wczoraj zamieściłem tu komentarz, który nikogo nie obrażał. Komentarz został skasowany. Takie jest właśnie rozumienie demokracji i wolności wypowiedzi przez zwolenników Razem. A ja odpowiem słowami JPII: prawda was wyzwoli, lewacy. Będziemy wam ją powtarzać tyle razy aż zrozumiecie. Razem ma 2% poparcia w społeczeństwie i więcej mieć nie będzie. Żaden przedstawiciel klasy średniej, który ma w życiu nadzieję osiągnąć coś więcej dzięki własnym ambicjom i ciężkiej pracy, nie zagłosuje na tę marksistowską partię. Z ich kalkulatora wyborczego wyszło, że zabiorą mi kolejne 25% mojego przychody. W ramach śmiesznej solidarności społecznej. Zapamiętajcie sobie: NIGDY nie dostaniecie moich pieniędzy. Wystarczy, że moi rodzice musieli przez całe życie brnąć przez prlowskie bagno i nic z tego nie mieli.

 • f1909

  0

  Może jeszcze nie komuchy ale napewno już mocno zaawansowane lewactwo ! -- A co będzie dalej to czas dopiero pokaże !

 • 22kc

  0

  Poczytajcie sobie interpelację, tam nic nie było o Partii Razem. Było natomiast o KPP i innych organizacjach propagujących komunizm. Równie dobrze mogło chodzić o stowarzyszenia, czy fundacje. Info nt. Partii Razem pojawia się dopiero w odpowiedzi na interpelację. A zawiadomienie złożyło m.in. Stowarzyszenie Koliber, blisko współpracujące z Kukiz 15

 • romek_z_warszawy

  Oceniono 1 raz 1

  Dlaczego niby nie wolno propagować w Polsce komunizmu? Mówię o komunizmie w czystej postaci: każdy dostaje zapłatę zgodnie z jego potrzebami? Przecież to raj na Ziemi. Fakt, że nie udało się go nigdzie zrealizować. Ale pomarzyć wolno.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX