Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]

Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]

 • środa, 20 grudnia 2017
 • - Szkoda, że prezydent zdecydował się na taki krok. W ten sposób nie dał sobie szansy na to, by być tym, kim powinien być: gwarantem Konstytucji. Prezydent podpisuje ustawy, które w przynajmniej sześciu miejscach łamią Konstytucję. Ubolewam, że prezydent zszedł z tej drogi, na którą przez moment wydawało się, że wchodzi. Zszedł z drogi praworządności na rzecz drogi, która prowadzi w kierunku podważenia niezależności sądownictwa i w konsekwencji podważenia niezawisłości sędziów - komentuje na gorąco w TVN24 senator PO Bogdan Klich.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Uważam, że wprowadzamy bardzo dobre rozwiązania, które będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości i będą służyły temu, że wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, polskie sądy, wymiar sprawiedliwości. Niezwykle ważnym elementem jest także rzetelna odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. To nie jest tak, że sądy i sędziowie są same dla siebie. Są przede wszystkim dla obywateli. Sędziowie nie są nadzwyczajną kastą, są sługami polskiego społeczeństwa i polskiego państwa. I takiego właśnie poczucia służby oczekuję od środowiska sędziowskiego. Wszyscy służymy państwu, ludziom, każda władza w Polsce: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Wszyscy mamy służyć obywatelom, to jest nasza podstawowa i najważniejsza rola. Mamy dbać o to, żeby ludzie żyli w godnych warunkach i mieli poczucie sprawiedliwości. I o to apeluję, także do środowisk sędziowskich, o taką właśnie refleksję. Mam nadzieję, że te ustawy pomogą w tej refleksji - podsumował Andrzej Duda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Moment, w którym jedna z władz sama decyduje o sobie i nie ma na to wpływu nikt, to jest oligarchizacja - mówił prezydent. - Taką decyzję podjąłem. Głosy takiej krytyki, jaką słyszę z wielu stron, zdumiewają mnie głęboko. W 1998 r. dokonywano głębokiej reformy, jeżeli chodzi o europejski system ochrony praw człowieka. Stworzono wtedy Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zastąpił komisję i trybunał, który był do tamtego momentu. Jednym aktem prawnym usunięto wszystkich sędziów, którzy zasiadali w poprzednim trybunale i wybrano trybunał od nowa, w całości. Jakoś wtedy nie było słychać w Polsce, że to jest niedemokratyczne, że to narusza niezawisłość sędziowską - dodał Duda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Zmiany następują również w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Z niesmakiem słucham gromkich głosów, zwłaszcza ze strony przedstawicieli elit, w tym elit sędziowskich, o tym, jak to straszliwy system zostaje wprowadzony, który będzie powodował naruszenie niezawisłości sędziowskiej, upolitycznienie. Proszę sprawdzić, w ilu krajach egzekutywa ma wpływ na wybór sędziów. W Stanach Zjednoczonych prezydent wskazuje sędziów Sądu Najwyższego, a opiniuje ich Senat. Środowiska sędziowskie nie mają w tych sprawach nic do powiedzenia. Nie widzę problemu, że takie rozwiązanie jest przyjęte. Zwłaszcza, że nie tylko jedno ugrupowanie, ale także inne ugrupowania będą miały możliwość wskazania kandydatów przy tym wyborze. Będą mieli swoich przedstawicieli wśród sędziów KRS. Zostają wprowadzone niezwykle demokratyczne rozwiązania. Następuje pogłębienie demokracji, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości - stwierdził prezydent.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Wzrośnie liczba sędziów SN, liczę na to, że sprawy będą rozpatrywane szybciej. Powstają dwie nowe izby SN. Skarga nadzwyczajna będzie pozwalała na odwoływanie się od prawomocnych orzeczeń. To ma pomóc w wyeliminowaniu niesprawiedliwości, omyłek. Jeśli czyjeś podstawowe prawa zostały naruszone, będzie mógł zwrócić się m.in. do prokuratora generalnego, RPO o to, żeby w jego imieniu taką skargę nadzwyczajną wniósł. Te podmioty będą rozważały, czy wniesienie skargi jest zasadne - dodał Andrzej Duda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • - Dziwi mnie stawianie tak nieprzyzwoitej tezy o tym, że tamte ustawy i te ustawy to to samo. Są bardzo istotne różnice, m.in. jeśli chodzi o kompetencje ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego i jego możliwości oddziaływania na Sąd Najwyższy, które wcześniej były proponowane. Obecnie takich nie ma. Również chodzi o kwestie obsady Sądu Najwyższego, administracyjne związane z konstrukcją ustrojową SN, są w odmienny sposób uregulowane w tych ustawach, które zostały teraz uchwalone przez Sejm. Poprzednia ustawa przewidywała, że wszyscy sędziowie będą musieli odejść z SN i tylko ci, których zaakceptuje minister sprawiedliwości, będą mogli orzekać. Teraz tego postanowienia nie ma, został wprowadzony wiek przejścia w stan spoczynku - 65 lat - z możliwością wystąpienia do prezydenta o sprawowanie urzędu sędziowskiego jeszcze przez 3 lata - kontynuował prezydent.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  - Podjąłem decyzję w kwestii ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. To były prezydenckie projekty ustaw. Złożyłem je do laski marszałkowskiej w Sejmie 24 września, tak jak się wcześniej zobowiązałem, kiedy zdecydowałem się zawetować poprzednie ustawy, z którymi się w istotnych punktach nie zgadzałem jako prezydent. Podjąłem decyzję o podpisaniu obu tych ustaw - powiedział Andrzej Duda.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jest już prezydent.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Oświadczenie Andrzeja Dudy opóźnia się już o ok. 10 minut. Na prezydenckim fanpage'u transmisja:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Są już pierwsze spekulacje na temat tego, co ogłosi prezydent. Za mównicą stoją tylko biało-czerwone flagi.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Czekamy na oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Tymczasem Senat wznowił prace nad zmianami w Kodeksie Wyborczym, chociaż dyskusja miała odbyć się dopiero jutro.

  Przygotowana przez PiS i uchwalona przez Sejm ustawa wydłuża między innymi kadencję samorządów z 4 do 5 lat, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast począwszy od 2018 roku, pozostawia okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Zmienia się też sposób wyłaniania sędziów do Państwowej Komisji Wyborczej. Siedmiu na dziewięciu z nich ma być powoływanych przez Sejm. Po jednym przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Za kilka minut oświadczenie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Wróbelki z Pałacu Prezydenckiego ćwierkają, że chodzi o podpis pod ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jest też ostateczna linia Prawa i Sprawiedliwości.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Nowy przekaz:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Mateusz Morawiecki spotka się 9 stycznia z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zaprosił polskiego premiera do Brukseli, by omówić temat rozpoczęcia wobec Polski procedury przewidzianej przez artykuł 7 unijnego traktatu.

  Rzecznik rządu potwierdziła przywiązanie rządu zarówno do idei praworządności, jak i dialogu. - Nie możemy obciążać wzajemnych relacji, jesteśmy gotowi do rozmów - zapewniła Joanna Kopcińska.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Dramatyczny Patryk Jaki:

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Nadchodzi odsiecz: Węgry obronią Polskę - zapewnił wicepremier Węgier Zsolt Semjen po decyzji Komisji Europejskiej.

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Był premier, to jeszcze była premier

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
 • Jeszcze jeden dopieszczony na dzisiejszą okoliczność pasek TVP Info

  wiadomosci.gazeta.pl
  Artykuł 7 uruchomiony. A prezydent podpisuje ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym [NA ŻYWO]
Redagowane przez:
 • Tomasz Setta, Gazeta.pl Tomasz Setta, Gazeta.pl
 • Marcin Kozłowski