Jak dobry jesteś z historii najnowszej? Quiz ułożyliśmy z Aleksandrem Kwaśniewskim

1 / 17

Od kiedy Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej?

2 / 17

Ile razy od 2000 roku kandydat, który dostał mniej głosów w glosowaniu powszechnym, został prezydentem USA?

3 / 17

Kto był pomysłodawcą stworzenia przez Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan Unii Euroazjatyckiej?

4 / 17

W 2002 roku jedyną oficjalną wizytę w Polsce złożył Cesarz Japonii, był to cesarz:

5 / 17

Która partia była główną siłą "Pomarańczowej rewolucji"?

6 / 17

Które państwa zostały ostatnio przyjęte do NATO, liczącego obecnie 28 państw członkowskich?

7 / 17

Trwający od 1991 roku konflikt o Górski Karabach, toczy się pomiędzy:

8 / 17

Kto był sekretarzem generalnym NATO, kiedy Polska zostawała członkiem sojuszu?

9 / 17

Ilu urzędujących lub byłych prezydentów, zostało uhonorowanych od 2000 roku pokojową nagrodą Nobla?

10 / 17

Porozumienie białowieskie o likwidacji ZSRR podpisali: Borys Jelcyn, Leonid Krawczuk oraz:

11 / 17

Który z polskich ministrów spraw zagranicznych podpisał w Independence dokumenty, o wstąpieniu Polski do NATO?

12 / 17

W 2002 roku, po 500 latach panowania Portugalczyków i okupacji Indonezji, niepodległość uzyskał:

13 / 17

Które kraje tworzą grupę państw rozwijających się - BRICS?

14 / 17

Jaki był cel operacji ''Pustynna Burza''?

15 / 17

Z którymi państwami Polska w 1999 r. weszła do NATO?

16 / 17

To jedna z nielicznych dużych opozycyjnych partii w Rosji. Nosi nazwę jednego z owoców. Którego?

17 / 17

W grudniu 2002 r. zakończono negocjacje akcesyjne Polski i 9 innych krajów. Gdzie odbył się, słynny szczyt Rady Europejskiej?