Jeśli chodziłeś do polskiej szkoły, to na pewno wiesz, czy to prawda czy fałsz

Wasza średnia

7/12