To zmyślone miejsca, czy naprawdę są na mapie świata? Quiz geograficzny

Wasza średnia

11/14