Dopiero ten quiz ci pokaże, jak bardzo samodzielny jesteś

1 / 10

Co oznacza ten symbol?

2 / 10

To oznakowanie informuje, że:

3 / 10

Ten znak ostrzega, że nie wolno:

4 / 10

Teraz widzimy ważne ostrzeżenie:

5 / 10

Widząc taki symbol, wiemy, że ubranie:

6 / 10

Widząc ten znak, wiemy, że:

7 / 10

Ten symbol na metce ubrania oznacza:

8 / 10

To proste oznaczenie mówi, że trzeba:

9 / 10

Ten trójkąt ostrzega nas, że ubranie trzeba:

10 / 10

To przekreślone żelazko oznacza, że: