''Pan Tadeusz'' - test ze znajomości lektury. Sprawdź swoją wiedzę

1 / 18

Pełny tytuł epopei Adama Mickiewicza brzmi:

2 / 18

Klucznikiem Horeszków był:

3 / 18

Głównym bohaterem utworu jest:

4 / 18

Tytułowy bohater otrzymał imię na cześć:

5 / 18

Czego dotyczyła nauka Sędziego wygłoszona podczas uczty w zamku?

6 / 18

Jakie wydarzenia zostały przywołane w koncercie Jankiela?

7 / 18

''kłótnik, hulaka (...) wielki paliwoda, miał wielkie wąsy od ucha do ucha...'' mowa o:

8 / 18

Komu ksiądz Robak wyznaje swoje prawdziwe imię i nazwisko?

9 / 18

Do jakiego zakonu należał ks. Robak?

10 / 18

Stolnik Horeszko odmówił Jackowi Soplicy ręki Ewy podając mu:

11 / 18

Spór Asesora i Rejenta dotyczył:

12 / 18

O kim mówi cytat: ''ostatni z Horeszków, chociaż po kądzieli''

13 / 18

Telimena wychodzi za mąż za:

14 / 18

Stolnik Horeszko ginie z ręki:

15 / 18

Kim była Zosia dla Telimeny?

16 / 18

Co w lekturze oznacza ''zajazd''?

17 / 18

Inwokacja to:

18 / 18

Które z wydarzeń jest przedstawione w ''Panu Tadeuszu'' jako retrospekcja:

''Pan Tadeusz'' - test znajomości lektury dla siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej.