Egzamin gimnazjalny 2018: angielski. Test z angielskiego, w którym sprawdzisz swoją wiedzę

1 / 10

Uzupełnij dialog.
X: ________________________
Y: Certainly. What can I do for you?
X: I'm looking for a cheap smartwatch.

2 / 10

Uzupełnij dialog.
X: Hello, John. What a surprise! Come in.
Y: Sorry, I didn't know you had guests.
X: _________________________

3 / 10

Uzupełnij dialog.
X: You don't look very well. What's the matter?
Y: ________________________

4 / 10

Jesteś wdzięczny(-a) koleżance za pomoc. Co jej powiesz?

5 / 10

Chcesz zapytać kolegę o jego wrażenia z pobytu za granicą. Co powiesz?

6 / 10

Chcesz otworzyć okno w sali lekcyjnej. Jak poprosisz o pozwolenie?

7 / 10

Mark is texting Philip to

8 / 10

What is Jenny's problem?

9 / 10

Rita's post is about

10 / 10

Which is true about Cathy?