327. Ekstremalny quiz wiedzy

1 / 15

Główną rolę w filmie "Lot nad kukułczym gniazdem" zagrał: (r.r.k.)

2 / 15

Kynologia to nauka o: (r.r.k.)

3 / 15

Ministrem Spraw Zagranicznych nigdy nie był: (Ptasior103)

4 / 15

Który z filmów NIE został wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę? (Ptasior103)

5 / 15

Inuici to: (Marzena G.)

6 / 15

W antropologii fizycznej technika pomiaru czaszki to: (Marzena G.)

7 / 15

Po raz pierwszy klimatyzację w produkcji seryjnej zamontowano w samochodzie: (hektor62)

8 / 15

Tondo to: (Monika W.)

9 / 15

Który hiszpański malarz jest autorem obrazów: "Psy na smyczy", "Sprzedawca fajansów", "Książę i księżna Osuny z dziećmi"? (Bart G.)

10 / 15

W jaki sposób Sokrates poniósł śmierć w 399 r. p.n.e.? (Bart G.)

11 / 15

Polska została przyjęta do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w roku: (mb)

12 / 15

Instytucja ławy przysięgłych po raz pierwszy pojawiła się w: (Ptasior103)

13 / 15

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło w 1943 roku. W którym miesiącu? (r.r.k.)

14 / 15

Dzikie lisy bardzo dobrze umieją pływać: (Marzena G.)

15 / 15

Tzw. Ustawa Morilla z 1862 r. była dedykowana wsparciu której z dziedzin rozwoju USA w XIX wieku? (Bart G.)