W tym quizie sprawdzimy, czy wiesz, jak nazywają się domy różnych zwierząt. Sprawdź się

1 / 12

W ulach mieszkają:

2 / 12

Teren, na którym znajduje się zbiorowisko uli, nazywany jest:

3 / 12

Na grzędach zasiadają najczęściej:

4 / 12

Teren, gdzie zwierzęta określonego gatunku zakładają "domy" i tam wychowują młode, nazywa się lęgowiskiem. Ten obszar zamieszkiwany jest przez:

5 / 12

Chlew to miejsce zamieszkania:

6 / 12

Z kolei w oborze mieszkają:

7 / 12

W żeremiach mieszkają:

8 / 12

Gawra to miejsce, gdzie na zimę zasypiają:

9 / 12

W barłogu mieszkają:

10 / 12

Lisy i borsuki mieszkają w:

11 / 12

Który z wymienionych ssaków lubi zamieszkiwać w okolicach zbiorników wodnych?

12 / 12

Z tarliskiem związane jest miejsce przebywania: