Jaki jest język urzędowy tych krajów? Trudny quiz językowo-geograficzny

1 / 13

W Meksyku najpowszechniej używanym językiem jest:

2 / 13

Oficjalnym językiem Kanady NIE jest:

3 / 13

Urzędowy język Mołdawii - mołdawski - to dialekt języka:

4 / 13

Dwa oficjalne języki Indii to:

5 / 13

Paszto ma status oficjalnego języka w:

6 / 13

W Argentynie językiem oficjalnym jest:

7 / 13

Urzędowym językiem Iranu jest:

8 / 13

Niderlandzki jest uznawany za język urzędowy w Holandii oraz w:

9 / 13

Arabski nie jest językiem oficjalnym w:

10 / 13

Urzędowy język Monako to:

11 / 13

Nowożytna greka to język urzędowy Grecji oraz:

12 / 13

Językiem oficjalnym Malty oprócz maltańskiego jest:

13 / 13

W Kenii językiem urzędowym jest angielski oraz: