CCCXXV Copiątkowy quiz wiedzy

1 / 10

W którym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?

2 / 10

W tej hiszpańskiej prowincji przeprowadzono w 2017 r. referendum ws. niepodległości. Była to:

3 / 10

Przedstawione na zdjęciu obraz "Ogród rozkoszy ziemskich, część centralna: Raj rozkoszy" namalował:

4 / 10

Gdzie odbywa się Jazz Jamboree Festival?

5 / 10

Której wielkiej rzeki dopływem jest San?

6 / 10

Do którego kontynentu zaliczany jest Mauritius?

7 / 10

Zasada Pareto dotyczy:

8 / 10

Wskaż poprawny zapis:

9 / 10

Które z tych zwierząt nie jest torbaczem?

10 / 10

Ile księżyców ma Mars?