321. Ekstremalny quiz wiedzy

1 / 15

Najdłuższą rzeką Rosji jest: (r.r.k.)

2 / 15

Z atomów którego pierwiastka lub pierwiastków MUSI składać się każdy związek organiczny? (r.r.k.)

3 / 15

W jaki sposób zginął jeden z zabójców Cezara, Brutus? (Ptasior103)

4 / 15

Fizyk i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Józef Rotblat był narodowości: (Ptasior103)

5 / 15

Forykować to inaczej: (Monika W.)

6 / 15

Fusyt to: (Monika W.)

7 / 15

Wstęp do opery nazywamy: (Bogdan P.)

8 / 15

Kantylena to: (Bogdan P.)

9 / 15

W latach wojny Jom Kippur (1973 r.) premierem Izraela był(a): (Mieczysław Ł.)

10 / 15

Józef Korzeniowski większość swoich powieści napisał w: (Julia C.)

11 / 15

Jaka jest odległość w linii prostej z Ustki na wyspę Bornholm? (hektor62)

12 / 15

Która z tych piosenkarek NIE brała udziału w programie Wojciecha Manna "Szansa na sukces"? (hektor62)

13 / 15

Kto jest autorem sloganu reklamowego "Cukier krzepi"? (r.r.k.)

14 / 15

Co oznacza termin desuetudo? (Ptasior103)

15 / 15

Plogging to: (Monika W.)