W tym zestawie pytań trzeba wykazać się znajomością geografii i historii. Pytamy, gdzie leżą krainy historyczne

Wasza średnia

7/11