W tym quizie musisz wybrać synonim, ale ten pochodzenia rosyjskiego. Sprawdź, czy jesteś poliglotą

Wasza średnia

9/12