Czujesz się mocny w związkach frazeologicznych? Pytamy o te pochodzące z Biblii

Wasza średnia

11/12