Co łączy te trzy słowa? Potrafisz do nich dopasować właściwy wyraz?

Wasza średnia

12/13