Jeżeli uważasz się za mistrza geografii, to w tym quizie musisz mieć 13/13

Wasza średnia

10/13