Jeżeli nie jesteś rolnikiem, to nie będziesz miał 11/11 z tego quizu

Wasza średnia

9/11