Założymy się, że nie będziesz mieć 12/12 z tego quizu o Potopie

Wasza średnia

10/12