Sprawdź, czy rozpoznasz władcę Polski po zdjęciu? Tu nie wystarczy wiedza historyczna

Wasza średnia

9/12