Związkowcy o przyczynach tragedii: Przeciążenie dyżurnych, brak systemów bezpieczeństwa

12.02.2010 08:38
- Do tej katastrofy nie doszłoby, gdyby w polskich kolejach były nowoczesne systemy bezpieczeństwa, stosowane w większości krajów europejskich - powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Szef związku dyżurnych ruchu Aleksander Motyka, uważa po restrukturyzacji PKP dyżurni ruchu są coraz bardziej obciążeni pracą.