Żółwie tempo portalu zamówień publicznych

Portal Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) przechodzi próbę wytrzymałości, ci zaś, którzy chcą się czegoś z niego dowiedzieć - cierpliwości. Dlaczego?
Jeszcze dwa tygodnie temu na stronę internetową Urzędu (www.portal.uzp.gov.pl) zaglądało dziennie przeciętnie kilkaset osób, a portal działał bez zarzutu. Od ubiegłego czwartku liczba wejść rośnie lawinowo, np. w poniedziałek było ich już ok. 7 tys. Wczoraj czytelnicy zasygnalizowali nam, że mają problemy z wyszukiwaniem danych z elektronicznej wersji Biuletynu Zamówień Publicznych.

Anita Wichniak-Olczak z UZP przyznaje, że tak duży wzrost liczby odwiedzin mógł spowolnić wyświetlanie stron. - Podjęliśmy już działania zmierzające do zwiększenie wydajności serwerów, na których uruchomione są strony www, oraz przepustowości łącza internetowego - zapewnia.

Liczba wejść na portal UZP wzrosła wskutek zmian w Prawie zamówień publicznych, które obowiązują od 25 maja. Jedna z poprawek zobowiązała zamawiających do publikowania na stronie UZP wszystkich ogłoszeń (o wszczęciu postępowania oraz zawarciu umowy) dotyczących zamówień o wartości od 6 tys. do 60 tys. euro. Dowiedzieliśmy się, że tylko w pierwszym dniu obowiązywania nowego przepisu na stronie UZP ukazało się 85 ogłoszeń. Do dziś wprowadzono ich przeszło 400. Dla tysięcy przedsiębiorców walczących o publiczne kontrakty to olbrzymie ułatwienie, bo wcześniej podstawowym źródłem wiedzy o przetargach był Biuletyn Zamówień Publicznych w wersji internetowej. Zamieszczano w nim jednak tylko ogłoszenia o wartości powyżej 60 tys. euro. W efekcie informacji o tańszych trzeba było szukać gdzie indziej. Przedsiębiorcy wykupywali np. usługę zwaną monitoringiem przetargów.

Anita Wichniak-Olczak podkreśla, że zamawiający nie muszą wypełniać żadnych papierowych druków ani przysyłać faksów. Urząd przygotował formularze elektroniczne do wypełnienia bezpośrednio na stronach portalu. Wcześniej trzeba się jednak zarejestrować (w menu na portalu jest pozycja: "rejestracja wykonawców lub zamawiających"). Dotychczasowe rejestracje zachowają ważność. Jednak ci, którzy mają login i hasło umożliwiające zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych w systemie komputerowym UZP, muszę niezależnie zarejestrować się w portalu tego urzędu.Komputery i internet

Dopiero od 2002 r. zamawiający mają obowiązek zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach na stronach internetowych. Przeciwna takiemu rozwiązaniu była wówczas.... Najwyższa Izba Kontroli, która m.in. zwracała uwagę na to, że "wiele jednostek sektora finansów nie ma komputerów i stron internetowych". NIK przekonywał też, że publikacja ogłoszeń w internecie nie ułatwi dostępu do zamówień małym i średnim przedsiębiorcom, bo będą oni zmuszeni przeglądać setki stron internetowych zamawiających lub zlecać tego rodzaju usługę specjalistycznym firmom.