Wyjście z Pro Futuro sukcesem Exatela

- Wyjście z inwestycji w Pro Futuro to sukces - ocenia Krzysztof Homenda, wiceprezes firmy telekomunikacyjnej Exatel.
Kontrolę nad firmą telekomunikacyjną Pro Futuro od NFI Jupiter przejmuje Netia. W ramach transakcji Netia odkupi za nominalną wartość 32,1 mln zł obligacje wyemitowane przez Pro Futuro dla Exatela, innej firmy telekomunikacyjnej. - To korzystna transakcja. Dotąd odsetki od obligacji były płacone na bieżąco - powiedział nam wiceprezes Krzysztof Homenda. Exatel nie dostanie tylko odsetek za czas do uzgodnionego pierwotnie terminu wykupu papierów. Taniej Exatel sprzeda tylko swoje akcje Pro Futuro. Zapłacił za nie 2 mln zł, teraz sprzedaje je za 360 tys. zł. - To cena rynkowa - stwierdził Homenda, przypominając, że także Jupiter odzyskał część pieniędzy zainwestowanych w akcje Pro Futuro. Dodatkowo Exatel dostanie 530 tys. zł rekompensaty za rezygnację z umowy o zakupie zamiennych na akcje pięcioletnich obligacji Pro Futuro.