Pax Romana w Warszawie. Skąd niesprawiedliwość?

"Ubóstwo i niesprawiedliwość jako wyzwania dla etyki i kultur" - to temat rozpoczynającej się w sobotę po raz pierwszy w Polsce Światowej Konferencji Pax Romana
Ponad 100 katolickich intelektualistów z 40 krajów będzie dyskutować o przyczynach niesprawiedliwego podziału świata. Wśród wielu prelegentów jest m.in. Doudou Diene (specjalny sprawozdawca ONZ ds. rasizmu i segregacji rasowej), prof. Paweł Dembiński (specjalista w zakresie globalizacji ekonomicznej na uniwersytecie we Fryburgu). - Zjawisko ubóstwa i niesprawiedliwości może być rozpatrywane na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej, ale też jako zjawisko kulturowe lub międzykulturowe - napisali organizatorzy kongresu. - Zdarza się też, że sama kultura utrwala strukturę biedy i niesprawiedliwości.

Do Pax Romana należy ponad 60 organizacji katolickich (akademickich, intelektualnych). Jest to forum dialogu między kulturami, pokoleniami i społecznościami na rzecz sprawiedliwego i solidarnego świata. Polskę reprezentuje warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.