Żyją tak, jak sobie wymarzyli. Uniwersytet Śląski chce wybrać Absolwenta z Pasją [ZAGŁOSUJ]

Poświęcili się swojej pasji i dzięki temu osiągnęli w życiu sukces. Często rezygnowali z ciepłej posadki i stawiali wszystko na jedną kartę, bo wierzyli, że to co robią, ma sens. Uniwersytet Śląski chce wyłonić spośród nich Absolwenta z Pasją 2014 roku.

Kandydatów do tytułu łączy jedno: wszyscy kiedyś studiowali na UŚ, tutaj rozwijali swoje zainteresowania i zdobywali wiedzę. Teraz uczelnia chce się nimi pochwalić, dlatego co miesiąc, komisja plebiscytowa spośród osób, które już opuściły jej mury, wyłaniała Absolwentów Miesiąca. Mogli nimi zostać zarówno ci, którzy dyplom uzyskali w zeszłym roku, jak i ci, którzy studia zakończyli dawno temu. Ważne, by wyróżniali się zainteresowaniami, którym oddają się z pełnym zaangażowaniem, a także działalnością społeczną oraz osiągnięciami indywidualnymi w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub sportowej. Teraz to internauci wybiorą Absolwenta Roku, spośród reprezentantów poszczególnych miesięcy: od styczniowego po październikowego,

Wręczenie nagrody nastąpi 9 grudnia podczas uroczystości połączonej z wręczeniem dyplomów najlepszym absolwentom 2014 r. Na naszej stronie możecie głosować do niedzieli, 7 grudnia, do północy. Głosowanie znajdziecie na dole strony.

Anna Wróbel, absolwentka stycznia

Żywiołem absolwentki etnologii i pedagogiki cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji jest folklor. Wróbel przewodniczy Zespołowi Regionalnemu "Magurzanie" z Łodygowic, popularyzującemu folklor górali żywieckich. Wraz z nim nagrała płytę "Łod gwiozdecki do sopecki". Należy też do Międzywydziałowego Zespołu Folkowego Uniwersytetu Śląskiego "FolkUŚ ". Jako reżyserka i scenarzystka koordynowała pracę nad wideoklipem "Chojka 2013", zrealizowanym z członkami zespołu FolkUŚ oraz pracownikami cieszyńskich wydziałów uczelni.

W trakcie studiów otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, a jej obie prace dyplomowe zostały wyróżnione przez rektora. Była członkinią studenckiego teatru "Grupa Szalonych Mimów", z którego spektaklem "Opowieści Strychowe" przeszła do finału konkursu Entrée w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Została wyróżniona przez rektora za działalność społeczną. W jej ramach m.in. koordynowała: w Cieszynie Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Salsa Festiwal "Ruch-Kolor-Życie", Dni Góralskie, Dni Śląskie i Beskidzki Karnawał, a w Bielsku-Białej II Międzynarodowy Festiwal Tańca. Ponadto koordynowała Warsztaty Międzykulturowe Rady Europy w ramach programu Pestalozzi. Należała też do Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowego Zjazdu Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Europy Środkowej "Etnologia bez granic" i brała udział w grancie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Po studiach licencjackich założyła firmę, tworzącą produkty w stylu etno-design. Kieruje nią nadal, a od lutego będzie prowadzić zajęcia o sztuce tańca na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Ukończyła instruktorski kurs kwalifikacyjny z tańca ludowego.

Grzegorz Gawlik, absolwent lutego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odwiedził 64 kraje na sześciu kontynentach. Często wspina się i podróżuje samotnie, nawet przez kilka miesięcy. Relacjonował Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 w Londynie.

Już na studiach praktykował w kancelariach prawnych, a później pracował m.in. w kancelarii radców prawnych i adwokatów, był asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, zaś na Lotnisku w Pyrzowicach - specjalistą ds. zamówień publicznych i przetargów. Wyspecjalizował się w analizach i opiniach w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i zamówień publicznych.

Podczas wypraw poznał kulturę i problemy społeczno-polityczne wielu krajów oraz eksplorował niedostępne miejsca na ziemi, a także tereny objęte konfliktami zbrojnymi. Dlatego często występuje w roli eksperta, m.in. w telewizji TVN24.

Uprawia wspinaczkę wysokogórską i skalną. Pierwszą wyprawę alpinistyczno-podróżniczą na Kaukaz zorganizował na studiach. Zdobył kilkaset szczytów, m.in. w Himalajach, Pamirze, Andach i na Kaukazie, w tym takie o wysokości ponad siedmiu tysięcy metrów oraz kilkadziesiąt aktywnych wulkanów. Jest członkiem Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i PTTK. Prowadzi portal podróżniczy grzegorzgawlik.pl.

Jego zdjęcia publikowane były m.in. w magazynach "N.P.M.", "Globtroter", "Poznaj Świat", a także w "Gazecie Wyborczej", "Dzienniku Zachodnim" oraz portalach Onet.pl i Interia.pl. Prezentuje je także na prelekcjach i wystawach. Wydał powieść sensacyjno-przygodową "Kamień Zagłady", pracuje nad książką podróżniczą.

Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Progres w Bytomiu, które prowadzi warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych. Gawlik udziela ludziom porad prawnych, walczy o poprawę wizerunku Bytomia i propaguje turystykę (m.in. jako współautor książki "Polska daj się zaskoczyć - trasy magiczne"). Jest zdobywcą tytułu Najlepszego Dziennikarza Obywatelskiego 2012 (Interia360.pl) i nagrody czytelników Interii za najlepszy artykuł w roku 2012. Współpracuje z domami kultury, gdzie wygłasza prelekcje i organizuje pokazy slajdów.

Zygmunt Kamiński, absolwent marca

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Od wczesnej młodości fascynował się elektroniką. Edukację rozpoczął jednak od metalurgii na Politechnice Śląskiej. Po jej ukończeniu, już jako pracownik naukowy PŚ, rozpoczął studia na Wydziale Automatyki i Informatyki. Następnie uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz podjął studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Ukończył też Studium Podyplomowe Farmacji w Bydgoszczy.

W 1985 r. wraz z żoną założył Przedsiębiorstwo Informatyczne Kamsoft, którego jest prezesem zarządu. To firma, dostarczająca m.in. oprogramowanie zwłaszcza dla sektora medycyny i farmacji. Współpracuje z prawie 32 tys. aptek, z gabinetami lekarskimi, przychodniami, szpitalami oraz samorządami w całej Polsce oraz działa charytatywnie na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i wspiera zespół kolarstwa rajdowego - "OSOZ Team".

Kamiński zajmuje się nie tylko projektowaniem systemów informatycznych czy prowadzeniem szkoleń i wykładów, ale ma też w dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych. Ważna jest dla niego współpraca z uczelniami, dlatego niedawno w pomieszczeniach Instytutu Fizyki UŚ uruchomił oddział Kamsoftu, umożliwiający studentom edukację i współpracę z firmą. Jego przedsiębiorstwo należy też do Akademickiej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Henryk Bernard, absolwent kwietnia

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego (aktualnie Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach). Opatentował ekologiczne rozwiązania technologiczne, przyczyniające się do ochrony środowiska w regionie. Jest konstruktorem i wykonawcą kilkunastu ekologicznych pieców wysokotemperaturowych. Podczas studiów doktoranckich był stypendystą programu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska".

Od 2011 r. jest konsultantem ds. procesów technologicznych w Zakładzie Wyrobów Metalowych ZWM Czaja w Radlinie. Współpracuje także z firmą produkującą instalacje LPG i CNG do samochodów osobowych i dostawczych. Opracowuje rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Pracował na stanowisku konsultanta do spraw procesów technologicznych w Przedsiębiorstwie Hammer w Rybniku. W Wodzisławiu Śląskim prowadził Zakład Usługowo-Produkcyjny Urządzeń Elektrotermicznych "Termod". W tym samym mieście był też szefem produkcji w Przedsiębiorstwie Wdrożeniowo-Produkcyjnym "Prodryn". Był nauczycielem w Zbiorczej Szkole Gminnej w Krzyżanowicach, gdzie uczył matematyki, fizyki i wychowania technicznego, a następnie w SP nr 5 w Wodzisławiu Śląskim, gdzie uczył wychowania technicznego. Pierwszym miejscem jego pracy była Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Tychach, gdzie pracował na stanowisku specjalisty automatyka. Bernard publikuje wyniki swoich badań w renomowanych czasopismach oraz wygłasza referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Marta Mierzwa, absolwentka maja

Absolwentka inżynierii materiałowej drugiego stopnia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, obecnie w ramach studiów doktoranckich z inżynierii materiałowej prowadzi badania w zakresie anodowania stopów tytanu. Wcześniej ukończyła studia pierwszego stopnia na Politechnice Śląskiej. Odbyła wiele praktyk studenckich oraz staż w fabryce Opla w Gliwicach w ramach programu Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy. Uczestniczyła w IX i X Międzynarodowej Konferencji "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji" w Wiedniu i Lwowie. Była przewodniczącą dwóch kół naukowym oraz działała w Samorządzie Studenckim. Mierzwa została wyróżniona w VI edycji konkursu "Mój pomysł na biznes", organizowanego przez Politechnikę Śląską oraz w Konkursie na Najlepszego Studenta - Studencki Nobel 2013 w województwie śląskim. Wygrała też konkurs na najlepszego studenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Polsce w roku akademickim 2010/2011.

Poza podjęciem studiów trzeciego stopnia na UŚ i drugiego kierunku na studiach drugiego stopnia na PŚ, ukończyła szkołę policealną, uzyskując tytuł technika usług kosmetycznych. Prowadzi blog kulinarny "Pysznie u Marty". Interesuje się muzyką, winem i kulturą z nim związaną. Działa na rzecz Fundacji Pomagamy z Uśmiechem, która pomaga chorym dzieciom.

Wojciech Migdał, absolwent czerwca

Absolwent geografii i geoturystyki na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pasjonat informatyki i komputerów. W uzyskał tytuł magistra za pracę na temat turystyki w parkach krajobrazowych województwa śląskiego. Niedawno rozpoczął staż w Muzeum Śląskim w Katowicach. Opiekuje się ekspozycjami, ale także poznaje tajniki pracy administracyjnej, edukacji muzealnej i wystawiennictwa. Migdał był również wolontariuszem w katowickim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", gdzie udzielał podopiecznym korepetycji z różnych przedmiotów.

Jest wolontariuszem Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, gdzie naprawia komputery, przygotowuje ekspozycje, oprowadza zwiedzających i opracowuje materiały edukacyjne na temat sprzętu i historii informatyki. Współtworzy również lekcje muzealne. Jedna z ciekawszych odbywa się na ośmiobitowych komputerach. Za pomocą programów edukacyjnych z Wysp Brytyjskich uczestnicy zajęć mogą nauczyć się podstawowych praw fizyki, obliczyć równania matematyczne, zbadać przebieg zmienności funkcji, wyrysować wykresy matematyczne, a także zobaczyć nasz układ słoneczny i dowiedzieć się niesamowitych rzeczy na temat faz księżyca.

Mariola Paruzel-Czachura, absolwentka lipca

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła z oceną celującą dwa kierunki na Uniwersytecie Śląskim: filozofię w 2009 r., a rok później psychologię. Rozprawę doktorską na temat filozoficznych źródeł psychoterapii Gestalt obroniła z wyróżnieniem. Paruzel-Czachura opublikowała ponad trzydzieści artykułów naukowych i rozdziałów w książkach. Na wydanie czeka jej monografia dotycząca psychoterapii Gestalt. Wzięła udział w ponad sześćdziesięciu konferencjach naukowych, w tym wielu międzynarodowych. Była trzykrotnie stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedną ze stu najlepszych doktorantów w Polsce, a także stypendystką Fundacji Nauki Polskiej i Programu Erasmus. Otrzymała wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów i absolwentów.

Prowadzi zajęcia z etyki zawodu psychologa, psychoterapii Gestalt i wprowadzenia do filozofii. W tym roku studenci nominowali ją do nagrody "Przyjaciel Studenta" w konkursie "Laur Studencki".

Paruzel-Czachura w trakcie studiów jako wolontariuszka pomagała osobom chorym somatycznie i psychicznie. Jest zaangażowana w Projekt Bohaterskiej Wyobraźni koordynowany przez prof. Philippa Zimbardo, który ma na celu wzrost wrażliwości etycznej dzieci i młodzieży. Obecnie we współpracy z grupą naukowców z Madrytu, Pragi i Hongkongu zajmuje się tematyką sądów moralnych, a razem z dr. hab. Zbigniewem Spendlem analizuje nieetyczne zachowania w nauce.

Tomasz Ferens, absolwent sierpnia

Absolwent politologii ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych UŚ już podczas studiów zajmował się tematyką sportową. Pracę licencjacką poświęcił zagadnieniom wpływu środków masowego przekazu na funkcjonowanie sportu. W pracy magisterskiej analizował elementy marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi w działalności menedżera sportowego na przykładzie piłki nożnej. Podjął również studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku zarządzanie w sporcie, a także studia podyplomowe na kierunku menedżer sportu i rekreacji w Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu. Był stypendystą rektora UŚ za osiągnięcia sportowe po zdobyciu wicemistrzostwa Śląska w brydżu sportowym.

Ferens rozpoczął przygodę z dziennikarstwem sportowym w Studenckim Studiu Radiowym "Egida". W Akademickim Związku Sportowym był spikerem meczów w Pierwszej Lidze Futsalu oraz w Futsal Ekstraklasie, a od 2011 r. pełnił funkcję kierownika sekcji futsalu i kierownika drużyny Futsal Ekstraklasy. Od 2012 r. udziela się w Śląskim Związku Piłki Nożnej, w którym pełni funkcję weryfikatora i członka Wydziału Gier. Uzyskał uprawnienia do prowadzenia zawodów piłkarskich na szczeblu ekstraklasy i klas niższych - licencję spikera przyznawaną przez Polski Związek Piłki Nożnej. Jest spikerem podczas meczów piłkarskich lokalnych zespołów oraz innych imprez sportowych w regionie. Współpracował z Wydawnictwem GiA przy opracowaniu kilku tomów "Encyklopedii Piłkarskiej Fuji", monografii "90 lat: Śląski ZPN" i albumu "90 lat PZPN". W zeszłym roku podjął pracę w Klubie Sportowym Ruch Chorzów. Do jego zadań należy m.in. obsługa dziennikarska podczas rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy, a obecnie także Europejskich Pucharów, redagowanie oficjalnej strony internetowej klubu, obsługa klubowych socialmediów.

Agnieszka Pache, absolwentka września

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego ukończyła filologię polską ze specjalnością nauczycielską, a pracę magisterską poświęciła pedagogice Montessori. Po studiach nie przyjęła propozycji pracy w warszawskiej szkole Montessori, a zamiast tego zatrudniła się w agencji ochrony, jednak po trzech miesiącach zrezygnowała i założyła własną działalność gospodarczą, którą prowadzi do dzisiaj. Jej firma Everest to ośrodek szkolenia psów, który prowadzi m.in. zajęcia sportowe dla czworonogów (dogtrekking, agility, tribeball) oraz hotel dla zwierząt. Celem Pache jest propagowanie edukacji kynologicznej jako warunku świadomego wychowania i nawiązywania relacji pomiędzy psem a jego opiekunem.

Z Zahirem, swoim owczarkiem belgijskim groenendael, wielokrotnie startowała w zawodach obedience, czyli posłuszeństwa sportowego, z sukcesami rywalizując z najlepszymi w Polsce i na świecie. Pache pracuje też jako coach i trener biznesu. Organizuje warsztaty z zakresu umiejętności miękkich oraz coachingu zawodowego i life coachingu. Ponadto zajmuje się redakcją tekstów dla Centrum TROP i Fundacji "Iskierka" .

Norbert Oruba, absolwent października

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ukończył socjologię ogólną i politologię ze specjalnością komunikacja społeczna i dziennikarstwo. Obie prace dyplomowe poświęcił zagadnieniom reklamy i ruchów społecznych oraz publikacjom prasowym. W czasie studiów zafascynował się tematyką mediów, marketingu i public relations, którą teraz zajmuje się zawodowo jako główny copywriter w firmie Lux Time. Wcześniej pracował w agencji reklamowej i dziale e-marketingu, rozwijając umiejętność budowania kampanii reklamowych od podstaw w środkach przekazu.

Oruba zajmuje się działalnością społeczną w Zagłębiu Dąbrowskim. Jest redaktorem portalu dąbrowiak.eu propagującym historię oraz działania kulturalne i polityczne w regionie. Koordynuje także sprawy reklamowe w Stowarzyszeniu Wolny Ruch Obywatelski, które skupia się na poprawie warunków społecznych, wspiera edukację i zwraca uwagę władz na zaniedbane dzielnice w Zagłębiu. Z kolei we współpracy z Kołem Naukowym Politologów UŚ organizuje "Dyskusje A Nie Debaty", których uczestnikiem jest m.in. Paweł Kukiz. Oruba we własnym zakresie wspiera także artystów związanych z Zagłębiem Dąbrowskim. Jako dziennikarz muzyczny zajmuje się rapem. Publikuje recenzje, felietony i wywiady na portalach: RapSite.eu, RespectHH.pl, CGM.pl, HipHop.com.pl, RapPortal.pl, RapNews.eu, Rapiszon.pl. Od roku prowadzi blog poświęcony reklamie na platformie NaTemat.pl. Jest także właścicielem pokaźnej kolekcji książek z dziedziny media relations, reklamy i marketingu.

Kto powinien zostać Absolwentem z Pasją 2014 roku?
Anna Wróbel, absolwentka stycznia
8%
146 głosów
Grzegorz Gawlik, absolwent lutego
36%
643 głosów
Zygmunt Kamiński, absolwent marca
1%
20 głosów
Henryk Bernard, absolwent kwietnia
3%
49 głosów
Marta Mierzwa, absolwentka maja
2%
31 głosów
Wojciech Migdał, absolwent czerwca
2%
39 głosów
Mariola Paruzel-Czachura, absolwentka lipca
14%
250 głosów
Tomasz Ferens, absolwent sierpnia
28%
494 głosów
Agnieszka Pache, absolwentka września
2%
31 głosów
Norbert Oruba, absolwent października
4%
73 głosów
Więcej o: