Uniwersytet Medyczny będzie współpracował ze szkołami

W kilkunastu miastach w Polsce rozpoczynają działalności Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności. Ich zadaniem jest zacieśnienie współpracy szkół z uczelniami i rozbudzanie naukowych pasji u najmłodszych. W Białymstoku takie dwa projekty będzie prowadził Uniwersytet Medyczny.
Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności zostały wyłonione w konkursie dla uczelni w ramach projektu "Kreatywny uczeń, student, obywatel".

- Programy, które rozpoczynamy, zacieśnią współpracę uczelni i szkół. Dzięki ich upowszechnieniu uczelnie bardziej otworzą się na potrzeby społeczeństwa, uczniów i nauczycieli. To bardzo ważne, by jak najwcześniej wspierać zdolnych młodych ludzi. Kreatywni i dobrzy uczniowie to potem kreatywni i dobrzy studenci - tłumaczy minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Program Uniwersytet Młodych Wynalazców wspiera zdolnych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kreatywności, pasji naukowych. Komisja ekspertów wybrała w konkursie 40 projektów spośród ok. 100 zgłoszonych wniosków. Wśród najlepszej czterdziestki znalazły się dwa projekty, jakie we współpracy z lokalnymi szkołami realizować będzie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. To projekty: "Ocena zmian w metabolizmie w komórkach skóry powstałych pod wpływem promieniowania UV i czynników chemicznych" oraz "Moja przygoda z nauką - wybrane aspekty zdrowotne owoców egzotycznych". Wszystkie wybrane projekty otrzymały maksymalne do 50 tys. zł dofinansowania na realizację zgłoszonych pomysłów. Całkowity budżet programu to 2 mln zł.

Natomiast Akademickie Centrum Kreatywności to program skierowany do uczelni, które kształcą przyszłych nauczycieli.

Komisja ekspertów wyłoniła w konkursie 9 Akademickich Centrów Kreatywności na ośmiu uczelniach w kraju (wniosków wpłynęło 60). Na liście nie znalazł się żaden przedstawiciel województwa podlaskiego. Zwycięskie ośrodki są w: Poznaniu, Siedlcach. Gdańsku, Katowicach, Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie. Te ośrodki jak zapowiada resort szkolnictwa wyższego będą wzorcowymi centrami kształcenia nauczycieli. Budżet tego programu wynosi 2,5 mln zł. Do każdej jednostki trafi nawet do 250 tys. zł.

Oba programy finansowane są z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i potrwają do listopada 2015 r.

Więcej o: