WSOWL we Wrocławiu: promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów korpusu medycznego

11 kwietnia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu promowano na pierwszy stopień oficerski dwóch podporuczników grupy osobowej farmacji.
Promocja farmaceutów

-"Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem. Stawia żołnierza w szczególnej dyspozycji wobec Ojczyzny. Wymaga gotowości do najwyższych poświęceń. Słowa kodeksu honorowego żołnierza zawodowego Wojska Polskiego będą od dziś określały znaczenie i sens służby absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych" - powiedział zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wiceadm. Waldemar Głuszko, promując na pierwszy stopień oficerski dwóch podporuczników grupy osobowej farmacji. Uroczystość odbyła się 11 kwietnia br. we wrocławskiej uczelni wojskowej.

Wyróżnieni - ppor. Tomasz Lepionka i ppor. Szymon Rodziewicz

Po zaliczeniu wszystkich rygorów dydaktycznych ujętych w programach nauczania oraz zdaniu egzaminu na oficera, upragnione gwiazdki otrzymali: ppor. Tomasz Lepionka i ppor. Szymon Rodziewicz.

Wiceadm. Waldemar Głuszko powiedział do nowo promowanych, że studia farmaceutyczne, szkolenie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego dały im solidne podstawy do dalszego rozwoju. Wyraził jednocześnie przekonanie, że wykorzystają oni ten kapitał mądrze i odpowiedzialnie. Błogosławieństwa podporucznikom udzielił kapelan uczelni ks. mjr Marcin Kwiatkowski.

Uroczystość promocji poprzedziło wręczenie absolwentom świadectw ukończenia Studium Oficerskiego oraz patentów oficerskich, które promowani odebrali z rąk Rektora - Komendanta płk. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra.

W uroczystości uczestniczyli również: przedstawiciel szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - płk Leszek Proskin, Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - ppłk. lek. wet. Dariusz Jackowski oraz szef Wydziału Ogólnego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi - ppłk Tomasz Stefański.Więcej o: